Na stále vzrůstající počty aut nejsou a snad ani nemohou být podle mluvčího Městské policie Tábor Pavla Šimka města připravena. Parkovací kapacity nestačí. A tak strážníci prakticky nedělají nic jiného, než řeší přestupky v dopravě. „Troufám si odhadnout, že asi devadesát procent přijatých oznámení občanů tvoří stížnosti na špatné parkování,“ konstatuje.

Na všechna tato oznámení strážníci reagují, každý skutek posoudí a poté dle stupně společenské škodlivosti řeší, jak jim to ukládá zákon o přestupcích. Obecně lze v současné době za přestupky spočívající ve špatném parkování uložit pokutu příkazem na místě do výše dva tisíce korun. V případě neoprávněného stání na místech pro invalidy až do 2500 korun.

Parkování před obchody? Řidiči by uvítali širší místa. K ťukancům dochází často.
Parkování před obchody? Řidiči by uvítali širší místa. K ťukancům dochází často

„To je také jediný případ, za který jsou řidiči přičítány body. Od nového roku však dojde ke změně. Pokuta za tyto banální přestupky (v zákoně označené jako jiné jednání, jímž je porušen zákon o silničním provozu) se sníží na maximální výši 1500 korun a pouze tyto budou moci být řešeny domluvou. U závažnějších přestupků bude stanovena minimální výše pokuty,“ vysvětlil Šimek.

Co se týče lokalit, táborští strážníci nejvíce přestupků řeší v centru města, v historické části i na Novém městě. „Problémy jsou také na obou sídlištích. Zejména na sídlišti Nad Lužnicí je situace z důvodu absence parkovacího domu tristní. Hlídky zde dělají pravidelné kontroly a z uvedeného důvodu se snaží být maximálně tolerantní. Co však tolerovat nelze, je například nerespektování zákazu zastavení na tzv. požárních plochách. Řidiči, kteří na nich zaparkují, si vůbec neuvědomují, že svým jednáním by v případě požáru panelového domu značně zkomplikovali zákrok hasičů a evakuaci obyvatel,“ upozornil závěrem mluvčí strážníků. (lep)