Odhalení se krátce po 14. hodině ujal starosta Štěpán Pavlík společně s farářem Českobratrské církve evangelické v Táboře Christofem Langem. Zazněla česká hymna i husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci, který si účastníci mohli díky namnoženému textu i zazpívat.

Jak úvodem zmínil Jiří Motyčka z portálu Husitství.cz, jedná se již o 8. pamětní desku, kterou v letošním roce mohl realizační tým projektu Bojovníci boží – 600 let umístit a odkrýt. „Město Tábor a její evangelický sbor je čestnou výjimkou, jež oslavy významného husitského výročí neignorovaly. Jsme rádi, že náš projekt ve spolupráci s městy jako je Mladá Vožice, Čejetice, Plzeň a dalšími může tento nedostatek napravit,“ přiblížil.

KLÍČOVÁ BITVA

V neděli 30. června roku 1420 se k táborské posádce připojilo 350 jezdců Mikuláše z Husi vyslaných z Prahy a v ranních hodinách společně rozdrtili obléhatele Tábora vedené Oldřichem z Rožmberka a jeho rakouské spojence v čele s Lipoltem Krajířem z Krajku. „Tato vítězná bitva se stala klíčovou nejen pro vývoj husitského hnutí, ale také pro další existenci samotného města,“ upřesnil.

Tuto událost nyní na čelní stěně Masarykova domova připomíná reliéfní deska. Projekt spolupracuje s uznávanými historiky a s řadou výtvarných umělců. Jeho odborným garantem je profesor Petr Čornej, který loni vydal obsáhlou knihu ze života Jana Žižky a tohoto období. „Přesná lokalizace historické bitvy na území Nového města není možná. Masarykův domov, kde žije odkaz české reformace dosud, však považujeme za vhodné místo pro její připomínání,“ míní Jiří Motyčka.

BITVA SE ODEHRAJE V KLOKOTECH

Starosta Štěpán Pavlík připomněl význam výročí pro Tábor. „Na jaře nám přípravy oslav zhatily pandemické skutečnosti, naštěstí se povedlo všechno včas přesunout. Rekonstrukce této významné bitvy se odehraje v Klokotech. Čísla nám hrála do karet, protože tato městská část slaví zároveň osmisté výročí,“ upozornil s tím, že akce se uskuteční 8. srpna na louce u klokotského hřbitova.

Program doplnili členové dětského kroužku historického šermu Tesák. Předvedli dobové zbraně, ukázky soubojů i střelby, zájemce zasvětili i do ražby husitských mincí. Na zahradě Masarykova domova si lidé vychutnali i malé občerstvení.