Přes průběžnou péči, která je stromům věnována, se podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka jejich zdravotní stav postupně zhoršuje. "Je to následkem nevhodných řezů provedených krátce po výsadbě stromů a historických neodborných zásahů. Většina lip má sekundární korunu, hlavní rozvětvení jsou oslabena rozvojem hniloby a často rozsáhlými centrálními dutinami," popisuje stav stromů Luboš Dvořák.

Snahou odboru životního prostředí je zachovat tuto biologicky, krajinářsky a historicky hodnotnou alej jako celek a předejít statickému selhání či zániku jedinců ve stromořadí. Současně je nutné zajistit v dané lokalitě dostatečnou provozní bezpečnost dřevin. Tomu budou podle Luboše Dvořáka odpovídat i provedená arboristická opatření.

"V korunách stromů budou instalovány bezpečnostní vazby. Vzhledem ke stavu stromů je také nutné přistoupit k hlubokým redukčním řezům. Práce budou prováděny tak, aby provoz na cestě nebyl omezován. Prosíme obyvatele, aby respektovali případné pokyny pracovníků zhotovitelské firmy pro zajištění bezpečného průchodu v blízkosti ošetřovaných stromů," doplnil mluvčí radnice.

Zahájení prací ale podle něho nelze v tuto chvíli upřesnit. Rozhodující budou klimatické podmínky. "Je možné, že odborníci v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les začnou v aleji působit koncem února. Hotovo musí být do 31. března 2024, kdy končí období vegetačního klidu," dodal.