Starosta Štěpán Pavlík shrnul, že areál před pár měsíci v dražbě získal nový majitel. „Ten tam chce vybudovat sportovní střelnici pod názvem Střelecké centrum Tábor. Podle jeho slov nejbezpečnější střelnici v republice a půlce Evropy,“ připomněl.

Na dubnové diskusi Na kus řeči s vedením města vystoupili občané blízké příměstské části Stoklasná Lhota, protože mají špatné zkušenosti s předchozím provozovatelem. Kromě nastřeleného dřeva v lesích, došlo totiž v roce 2017 k vážnému zranění člověka. Tehdy byl místní mladý muž zasažen zbloudilou střelou. „Obyvatelé jsou proto opatrní, rezervovaní. Požádali nás o pomoc a my se na jejich popud snažíme proces znovuotevření do určité míry ovlivnit,“ vysvětlil starosta.

Příběh postřeleného přiblížil více například portál Seznamzpravy.cz.

Samospráva je vlastníkem části pozemku, kde stojí ochranný val. „Státní správa a stavební úřad tam řeší různé bezpečnostní úpravy. Podobné specifické a na schvalování náročné provozy jako střelnice povoluje Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,“ upřesnil.

Střelnice v Čekanicích má nového majitele, který chce zahájit provoz. K větší bezpečnosti začal na místě dělat úpravy. Prý neunikne už ani kulka.
V Táboře brojí proti střelnici v Čekanicích. Lidé se bojí zbytečně, říká majitel

Radnice je účastníkem správního řízení a na popud osadního výboru i místních aktivních občanů požádala o prodloužení lhůty (23. dubna 2024) o několik týdnů. „Ta končí tento pátek 17. května. Radní se v pondělí shodli na formulaci soupisu připomínek týkajících se například úprav provozního řádu, požadavků na umístění kamer či vymezení druhů používaných zbraní a terčů,“ upřesnil. Schválené vyjádření pak adresovali příslušnému policistovi z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Formulované požadavky:

Vzhledem k v minulosti vzniklým incidentům při užívání a provozování střelnice, při kterých došlo k vážnému zranění obyvatele města zbloudilou střelou a vlivem dalších zbloudilých či odražených střel docházelo jak k ohrožování zdraví a života obyvatel města, tak i k poškozování jejich majetku a v neposlední řadě i k rušení jejich klidu, žádáme, aby správní orgán ve svém řízení při povolování provozu:

1. zakázal na střelnici střelby ze zbraní s velkou kinetickou energií / dlouhým doletem mimo základní palebnou čáru;

2. zakázal na střelnici možnost střelby v jakýchkoliv dávkách;

3. zakázal na střelnici používání kovových terčů;

4. zakázal na střelnici střelby v neděli;

5. přikázal žadateli doplnit dřevěné vodorovné clony nebo částečné zastřešení v místě koruny valu směrem do dopadiště;

6. přikázal žadateli zapracovat do Provozního řádu ustanovení týkající se ochrany životního prostředí stanovením povinnosti nakládat s produkovaným odpadem – dle našeho názoru by měla být uložena povinnost shromáždit vzniklý odpad z celého střeliště, výstřelného prostoru a dopadiště střel v závěru každého provozního dne a odpady by měly být tříděny dle způsobu jejich likvidace;

7. přikázal žadateli upravit bod 2.2) Provozního řádu v souladu se skutečností tak, aby uvedená parcelní čísla pozemků a označený areál střelnice na mapce v příloze byly vzájemně v souladu;

8. přikázal žadateli, aby upravil Provozní řád tak, aby bod 5.2.2. neobsahoval odrážku „odmítnout vstup na střelnici konkrétní osobě bez udání důvodu“;

9. přikázal žadateli doplnit celý areál střelnice, zejména pak jednotlivé sektory, kamerovým systémem, aby bylo možné kontrolovat chování na střelnici a při sporech mít možnost kamerové záznamy použít. Zdroj: Město Tábor, odbor správy majetku

Střelnice v Táboře-Čekanicích.
Neznámá kulka se muži zaryla do zad

Tajemník města Lubomír Šrámek doplnil, že tyto požadavky maximálně korespondují s požadavky osadního výboru a občanů Stoklasné Lhoty. „Je to maximum, co pro tu věc můžeme v rámci českého právního systému udělat. Teď záleží na policii, jestli ve správním řízení o povolení provozu střelnice naše požadavky zakomponuje. Je to jejich pravomoc, jak se to dál bude vyvíjet, se dozvíme od policie v průběhu asi 30 dnů,“ naznačil.

Omezovat vojáky a policii samosprávě nepřísluší

Obyvatelé Stoklasné Lhoty žádali také o zákaz tréninků ozbrojených složek. „Jde asi o jediný bod, který jsme z požadavků neakceptovali, protože nám to nepřísluší. Z hlediska města jsme v tomto nekompetentní, navíc je to požadavek nad rámec, který tam je již zakomponován v podobě střelby z tzv. dávek. Ale provozovatel už se dříve vyjádřil tak, že ani neuvažuje o tom, že by tam ozbrojené složky střílely,“ popsal Šrámek.

Starosta Štěpán Pavlík dodal, že radní se shodli, že státní zájem může být nadřazen tomuto požadavku. „Je to citlivá věc, ozbrojené složky mohou být policisté, strážníci i vojáci. Státní zájem týkající se bezpečnosti občanů může být nadřazen, toho jsme si vědomi i z jiných jednání s armádou, proto nám podsouvání takového zákazu přišlo až nepatřičné,“ upozornil.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Kdy by se mohlo otevírat, není jisté. „Je to spíše otázka na provozovatele, roli by v tom měl hrát ještě stavební úřad, protože střelnice se dá dělit na několik sektorů, střelba na 25 metrů je již v povolitelném stavu, padesáti a sto metrový úsek ještě nejsou dopracované. Připravuje se i výstavba sektoru pro lukostřelbu,“ uzavřel Lubomír Šrámek.

Střelnice v Táboře-Čekanicích.
Policisté stále hledají neznámého střelce

Táborští strážníci podle vedení města od uzavření čekanické střelnice jezdí trénovat do Sportovně střeleckého klubu Žíšov u Veselí nad Lužnicí. Střelnice na Táborsku chybí nejen jim ale také myslivcům, nedávno došlo díky rozhodnutí zastupitelstva k uzavření sportoviště v Opařanech, tam střelnice stála na obecních pozemcích a klub ji provozoval na základě nájemní smlouvy. Důvodem uzavření se stala zbloudilá střela, která prokazatelně zasáhla rodinný dům v nedaleké místní části Podboří. Tématu se podrobněji věnoval portál JcTed.cz.