Preventivní prohlídky se dočká otáčivé hlediště v zahradě českokrumlovského zámku. Připravuje ji město České Budějovice, pod které patří Jihočeské divadlo, jež na točně hraje. Podle náměstka primátora Juraje Thomy se očekává, že případné opravy by se prováděly po ukončení sezóny.

O sanaci unikátního divadelního zařízení rozhodlo město proto, že se dlouho odkládá zásadní řešení, a to celková rekonstrukce nynějšího otáčka, nebo stavba úplně nového. Jenže podle Juraje Thomy neustálé čekání na novou točnu znamená, že se do současného zřízení už řadu let nic neinvestovalo. Proto město vypíše veřejnou zakázku a bude hledat firmu, která by točnu zevrubně prozkoumala a navrhla případné opravy.

Cílem je zajistit bezvadné fungování otáčivého hlediště i na příští roky. Na tři roky je totiž dohodnuto s památkáři, že současná točna zůstane v zámeckém parku. „Jde o prevenci,“ zdůrazňuje Juraj Thoma ohledně chystaného prověření stavu otáčka. „Čas od času se musí udělat důkladná revize elektrických rozvodů nebo statiky,“ vysvětluje Juraj Thoma. A náměstek primátora Petr Holický v této souvislosti upozorňuje, že například některé části elektroinstalace jsou staré už desítky let.

Financování by šlo čistě za městem České Budějovice. „Dají se očekávat náklady ve výši jednotek milionů korun,“ říká k možným údržbářským pracím Juraj Thoma, ale s tím, že jejich rozsah se nyní nedá stanovit.

Kvůli zevrubné prohlídce bude třeba na jaře odstrojit některé prvky kryjící konstrukci. Před sezónou pak bude konstrukce zase zakryta. V létě by mohl být hotov projekt sanačních prací, které by se realizovaly následně.

Případná architektonická soutěž na novou podobu výjimečného hlediště zatím čeká na shodu města, památkářů o budoucnosti otáčka. O zásadní rekonstrukci nebo stavbě nového otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku se jedná už roky. Poslední schůzka zástupců památkářů, ministerstva kultury, Českých Budějovic, Českého Krumlova a Jihočeského divadla se konala v listopadu, ale bez definitivní dohody. Řeší se třeba umístění točny. Pak chce město České Budějovice, pod něž točna patří, vypsat architektonickou soutěž na novou podobu zařízení.