Od začátku května nabízí v Jindřichově Hradci služby osobního asistenta i sdružení Mesada, které sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Růžové ulici.
„Nabídnout můžeme třeba doprovod k lékaři, obstarání nákupů, úklid nebo i hlídání například nemocného člověka,“ vypočítává nabídku osobní asistentka a zároveň koordinátorka Alena Kešnarová. Dodala, že lidé se o konkrétní nabídce mohou dozvědět přímo v Mesadě.
Přestože ona sama je zdravotní sestra a má zkušenosti s domácí péčí, služba osobního asistenta nezahrnuje zdravotnické úkony. Nabídnout však může pomoc rodinám, kde žije například senior nebo člověk se zdravotním postižením. Vzájemný vztah je podložený smlouvou.
„Ostatní záleží na individuální dohodě, zda bude mít klient zájem o pravidelnou službu, nebo si asistenta objedná nárazově. V takovém případě to ale musí udělat včas,“ dodala Kešnarová.
Objednaná služba se platí hodinově. Za 60 minut tedy klient zaplatí 85 korun. Službu je možné započítat i po půl hodinách.
O zřízení služby osobní asistence má zájem i město, proto v letošním roce podpořilo projekt 209 000 korun.

Stejnou službu nabízí v Jindřichově Hradci i sdružení Hewer, které čerpá i ze zkušeností svých asistentů, kteří působí například v hlavním městě Praze či v Brně. Informace se dají najít i na www.pecovatel.cz.