Brisk si letos připomíná hned troje kulatiny: 80 let výroby svíček, 20 let od zavedení výroby snímačů a 20 let působení na ruském trhu. Největší pozornost si zasloužila svíčka, která táborský podnik proslavila po celém světě.

V sobotu si prohlídku závodu, v němž vyvinuli další novinku - svíčku EVO, dopřály stovky lidí. A nejen ti, kteří fabriku vůbec neznají. Přišli pamětníci, ale i současní zaměstnanci, jenž s sebou přivedli rodiny, aby ukázali svoje pracoviště. Jako například Iva Milerová, která ve firmě pracuje s manželem i synem. V sobotu přivedla ještě dceru Petru a její malé syny Jakuba a Davida. 

K pamětníkům se zase řadí  Jan Diviš.  "Pracoval jsem tu pětatřicet let. Za tu dobu se fabrika proměnila, především se postoupilo v technologiích. Myslím, že žádné stroje tu už nejsou původní. Já jsem dělal v automatárně, kde se dělají pouzdra na svíčky," říká Jan Diviš z Tábora, jehož k sobotní návštěvě přiměli především bývalí kolegové, kteří na dílně stále pracují.

S výrobou svíček začal v roce 1935 tehdejší podnikatel J. Bruck v prvních dílnách v dnešní Soběslavské ulici Na Kopečku. Pro svůj živovský původ však v době nástupu nacistů neměl na růžích ustláno. 

Sobotní den otevřených dveří kromě prohlídky výroby nabídl dětem i dospělým celodenní program. Velkou podívanou byla i exhibice Jana Baláže, který je mistrem ve zdolávání smyků. Na hrubém zaměstnaneckém parkovišti oddělal pneumatiky, bravurně zastavoval těsně u diváků a motor závodního auta rozpálil až na 100 stupňům.  "Tady je malý plácek, takže jsem auto trápil na jedničku, ale kdyby bylo víc místa, byl by to ještě větší masakr," řekl závodník ke své první táborské show.

Program trvá do 15 hodin. Uzavře ho losování tomboly a závěrečný přípitek.  

Je jí osmdesát, ale stále mládne

Praga, Tatra, Škoda, Aero Zbrojovka, Walter a Wikov. Tito výrobci se na začátku 30. let zasloužili o to, že dnes spousta lidí doma garážuje ne jedno, ale rovnou dvě auta. V prvorepublikových letech se ale automobilismus a také letectví začaly teprve rozvíjet.
Jak rostla jejich výroba, zvyšovala se i poptávka po náhradních dílech. Tedy i po zapalovacích svíčkách. A jsme doma: tuto mezeru na trhu umně zaplnila táborská Brita a místo předního výrobce svíček si drží dodnes, i po 80 letech od zahájení výroby.
V počátku ještě neměla vyhráno, o výrobu se pokouší řada výrobců, z nichž pouze dva uspějí. Vedle Brity pražská firma Elsner. A tak se v roce 1935 objevují výrobky od obou. Rozhodnout mezi rivaly tedy musela kvalita. Preciznější práci předvedla Brita.

Dar z nebes

Bývalé opravny Na Kopečku kupuje obchodník s peřím V. Guttman pro svého zetě J. Brucka. Ten se v roce 1934 pokouší vyrábět zapalovací svíčky s keramickým izolátorem, přestože většina tehdejších svíček měla izolátor slídový.
J. Bruck společně s dvěma dělníky si pořizuje pec na vypalování keramiky a jednoduchý soustruh. Všechny poznatky si pečlivě zaznamenává do svého zápisníku, který se podařilo dochovat až do současnosti. Z poznámek lze vysledovat jeho velkou technickou erudici a systematičnost. Již za dva roky najímá další dělníky a dodává na trh dva tisíce kusů keramických a 2500 kusů slídových svíček. Pro svůj židovský původ o firmu v době nástupu nacistů přišel. V té době již 80 zaměstnanců vyrábí 12 typů keramických a sedm typů slídových automobilových svíček a 10 typů pro letadla. Kromě československé armády je kupují i armády Švédska, Norska či Jugoslávie. Po vypuknutí války se ujímá vedení firmy československý občan německé národnosti Alois Rychly. Výroba svíček upadá a nakonec je majitel vyšetřován gestapem pro podezření ze sabotáže.

Poválečná léta

V roce 1944 přebírá závod firma OHM A.G. Berlin, která se pokouší vyrábět brzdicí klapky a přídavné palivové nádrže pro messerschmitty. Původní zařízení a rozpracovanou výrobu několik zaměstnanců firmy tajně uložilo do beden a uschovalo. Jejich čin po válce pro svíčky znamenal nový start. V roce 1947 zahajují výstavbu provizorní haly ve Vožické ulici, tedy v místech současného hlavního sídla. V roce 1950 je dokončena tunelová pec na vypalování keramických izolátorů, ta však po krátké době vyhoří a musí se stavět znovu. V tom samém roce opouští závod 14 typů zapalovacích svíček pro motoristy a 10 typů leteckých. Sortiment doplňují také čtyři typy sportovních svíček, které v příštích letech proslaví Tábor na celém světě.

Samostatný národní podnik vzniká v roce 1953 s názvem Jiskra Tábor. V té době se již vyrábí celkem 2,5 milionu zapalovacích svíček ročně. Neustálá snaha vylepšovat své výrobky vyžaduje vybudování moderní zkušebny. Spolupráce s Výzkumným ústavem motorových vozidel zajišťuje vybavení zkušebny speciálním motorem na měření samozápalných hodnot svíček a možnost seřadit je podle tepelných hodnot a sladit s požadavky konkrétních motorů a také možnost pravidelné kontroly produkce.

Snaha o co největší pochopení všech dějů ve spalovacím prostoru přináší do firmy další obor, a to výrobu diagnostických přístrojů, pro které se používá označení Paltest. To se pak stane na dlouhou dobu synonymem pro celý obor diagnostiky spalovacích motorů. Od osciloskopů až po složité analyzátory výfukových plynů se vyrábějí a vyvážejí do mnoha zemí tehdejšího východního bloku. Diagnostické přístroje obsahují i řadu různých snímačů a tady jsou základy budoucí diverzifikace výrobního programu firmy Brisk.

To je ale ještě daleko, nyní jsme v 60. letech, kdy Jiskra vyrábí pro armádu nízkonapěťové zapalovaní včetně zapalovacích svíček pro proudové motory letadel MIG a L29 Delfín. Sportovní svíčky s wolframovou elektrodou například pomáhají československým závodníkům vyhrávat v mezinárodních šestidenních soutěžích a v motokrosu. Jsou snad jediným z mála zboží, které se zahraničním sportovcům v té době vyplatí u nás nakoupit.
Prodej do zahraničí se v té době realizuje prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Motokov, který se více specializuje na prodej osobních automobilů a traktorů, čímž je prodej zapalovacích svíček omezován.

Nový vítr

Nová etapa pro závod i svíčky nastává po roce 1992, kdy firma přechází do soukromých rukou a mění název z Jiskry na Brisk. Vliv majitelů se projevuje ve značném rozvoji všech činností společnosti a tedy i v rozhodování.
Táborskému Brisku se otevřely všechny zahraniční trhy, produkce mnohonásobně roste. Postupně se zavádí systémy jakosti, což umožňuje ucházet se o dodávky zapalovacích svíček do prvovýrob. Investice do výrobního a zkušebního zařízení dnes dovolí výrobu až 45 milionů zapalovacích svíček ve více než 400 variacích. Brisk už znají ve více než 70 zemích světa.

Modulární výrobní linky umožňují plynule přecházet z jednoho typu výrobku na druhý bez zbytečných prostojů a ztráty kvality. Zkušebny jsou vybaveny nejmodernějším zařízením, které zkracuje vývoj nových výrobků. Brisk navazuje spolupráci s vysokými školami a certifikovanými laboratořemi a významně prošlapává cestu i pro další výrobce ve světě.
Brisk má světu co nabízet. Například svíčku BRISK Premium s jedinečnou konstrukcí, přičemž je do prodeje připravené i její nová varianta.
Ačkoli vývoj jde stále kupředu, firma se neváhá ohlédnout zpět na principy svých předchůdců. Své výrobky tak i nadále ověřuje prostřednictvím závodních strojů v různých sportovních disciplínách.

Původní prostory Na Kopečku, v Soběslavské ulici, kde výroba zapalovacích svíček před 80 lety začala, si Brisk z nostalgie a úcty ponechává a za jejími zdmi již před lety zřídil vlastní podnikovou prodejnu. Jestli zapalovací svíčky čeká dalších 80 úspěšných let, ukáže budoucnost. Může se totiž stát, že budou obětovány přímé výrobě energie bez spalovacího motoru. Snímače ale budou nadále žít ve všech dopravních prostředcích.

Připravili další díru do světa

close Majitel Brisku Mojmír Čapka. zoom_in Nejlepším kritériem je podle majitele firmy Mojmíra Čapky více než dvacetiletá novodobá historie firmy, kterou od 90. let spoluvytváří. A rozhodně ve svých plánech neustává.

Brita výrobu svíček nastartovala, jak v tom Brisk pokračuje?
My jsme původní výrobu zestonásobili. Ale ten začátek byl strašně důležitý a zapalovací svíčka je jednou z mála věcí, které se z té doby dochovaly a přežila i předchozí režim. Dnes už ji ale vyrábíme z úplně jiných materiálů a samozřejmě je jiná i její konstrukce. Stejně jako se zcela změnila auta.

V počátku se pan Bruck držel výroby svíček pro automobilový a letecký průmyslu. S tím jste pochopitelně nevystačili, čím jste portfolio rozšířili?
Pro letectví to umíme a něco dodáváme do ultralightů, ale už to pro nás není nosné. Důležitá ale pro nás dnes je zemědělská mechanizace jako jsou třeba sekačky. To považuji za zásadní a i tato výroba se hned po privatizaci dostala do cílů firmy. Vedla k tomu ale nesmírně dlouhá cesta, protože jen překonání technických bariér například ve vztahu k Husqvarně trvalo několik let a dnes už od nás nejen ona bere velké objemy. Do určité míry je toto u nás rozvíjející se obor.

To znamená, že kdyby jednou auta už nepotřebovala spalovací motory a obešla se tedy bez svíček, tak vaše firma se s tím vyrovná?
Základem ve firmě je podnikatelský plán a tedy i cíl. My se snažíme zachovat dlouhodobou stabilitu firmy. Tím chci říct, že musíme vzít do hry nejen otázku elektromobilů a jiných alternativních pohonů, ale musíme vzít do hry i politické problémy v rámci celého světa. Tedy nejenže analyzujeme alternativní řešení pohonů, ale musíme se zabývat i politikou. Kdybychom tak nečinili, tak dnes už neexistujeme, protože byly doby, kdy jsme museli s ohledem na Rusko a Ukrajinu diverzifikovat obchod. Jistěže dál vztahy fungují, ale politické situace v obou zemích na nás mají určitý negativní vliv. A také jsme věděli, že nechceme být závislí jen na několika teritoriích, proto jsme již před několika lety aktivizovali další a další teritoria. Výpadek ve východních zemích, který občas nastává, musíme nahrazovat teritoriálně, ale hlavně i zbožím. Například nám neustále roste výroba snímačů i svíček pro zemědělskou mechanizaci. A nejdůležitější věcí je, že ten, kdo se zabývá alternativními pohony, tak dochází k závěru, že pohon na elektriku je velmi diskutabilní a zdaleka o něm není rozhodnuto. Máme teprve jen jakého náznaky. Chci tím říct, že veškeré analýzy a rozbory na dalších dvacet až padesát let říkají, že spalovací motor i ve stále inovovaném stavu má velkou perspektivu. Takže abychom zítra přestali vyrábět zapalovací svíčky, se nemůže stát.

Letos máte několik kulatin, mezi nimi i dvacetileté působení na ruském trhu. Je z vašich exportních teritorií nejstarší?
Řekl bych, že co já obsáhnu, tedy od konce roku 1995, tak jsme v plánech měli Rusko. To bylo velmi prozíravé. Když jsem před těmi dvaceti lety firmu přebíral, export prakticky neexistoval. Takže z dnešního pohledu neexistuje žádný jiný odběratel, který by s námi spolupracoval tak dlouho jako Rusko a Ukrajina. A hlavně i v tak ohromných objemech, to znamená v desítkách a stovkách milionů kusů svíček. Takže jste to řekla správně, Rusko je pro Brisk největší a nejdéle trvající odběratel. Z celkových tržeb tvoří zhruba třetinu, v podstatě stejně jako nám dělá Západ. Další třetinu doplňují snímače.

Kam je možné se dál posouvat? Naznačte nám možný vývoj zapalovací svíčky.
Svíčky soutěží v parametrech a výkonech. A dnes také v ekologii, takže může ovlivnit spotřebu a výkon aut, a tím i jeho vliv na ekologii. Tyto tři parametry jsou v nesmírně důležité. Mohu ale říct, že žádná svíčka na světě nemá naši řadu let patentovanou konstrukci s kruhovým jiskřištěm. Původně byla konstruovaná plazmovou technologií, což způsobovalo určitá omezení, takže my poslední tři roky pracujeme na úplně nové, a to s využitím laserů. Právě v těchto týdnech se začne objevovat na trhu. Do konce roku pak chceme, aby se dostala do nejvýkonnější turbo motorů, určitě bude velmi atraktivní. Pokud ji budeme vyrábět kvalitně , tak nám, ale i České republice může udělat díru do světa.