„Vyučovací hodina na ucelený pohled do jednotlivých období dějin nestačí. Dnes se při procházce staletími pokusíme přinést dětem komplexnější pojetí,“ přiblížila projektový den jeho koordinátorka pro druhý stupeň Vladislava Skůpová.
Třídy druhého stupně si rozdělily období od románského stylu po baroko, a práce po skupinkách začala. Každý se zaměřil na to, co ho zajímá. Kluky okouzlily zbraně, děvčata se vrhla na módu a kostýmy. „Chtěli jsme také, aby si osahali životní styl jednotlivých vrstev společnosti té doby. Aby pochopili rozdíl mezi životem šlechty i chudiny, na vsi či ve městech,“ objasnila učitelka.


Kuchař či historik?
Čtrnáctiletý Matěj Stejskal chce být sice kuchařem, ale dějepis ho zajímá. „Baví mě války a v rámci našeho projektu se s kolegou zaměřujeme na bitvy a používané zbraně,“ prozradil Matěj svou roli.
Doma se to budoucímu mistru kuchyně encyklopediemi a knihami o historii jen hemží. „Moje záliba s výběrem budoucího povolání taky trochu souvisí. Zajímám se třeba i o to, jak se dělaly v jednotlivých obdobích hostiny, co lidé jedli a čím se vyznačovaly slavnostní tabule,“ vysvětlil osmák.
Výstupem jednotlivých tříd budou vlastnoručně vyrobené velkoformátové knihy, které později poslouží i jako učební pomůcky pro ostatní.
„Vybrala jsem si umění. Budu psát o malířích a sochařích a také se pokusím do knížky napodobit nějaké jejich dílo,“ přerušila na chvíli svou práci Anna Straková.
Časovou přímku, která bude díky práci jednotlivých kmenových tříd složena ze závěrečných výstupů v podobě knížek, obohatí páťáci o portfolio z období antiky. „Děti se rozdělily do pěti skupin a pracovaly formou kritického myšlení. Z textu si vypisovaly to, co znají, co neznají a na co by se chtěly zeptat,“ naznačila druhá koordinátorka projektu Zdeňka Marešová.


Každý své sgrafito
Žáci z prvních a druhých tříd se v putování po dějinách zaměřili na Tábor. Na projekci různých budov se učili rozeznávat jednotlivé slohy.
Po teorii se vrhli na malování. „Každý z žáků celé školy si nakonec vytvoří jedno svoje sgrafito. Těmi oblepíme vstupní halu. Jejich jednotlivé výtvory se tak stanou součástí společného celku,“ upozornila na další výchovný aspekt projektu Marešová.
Cíl je jasný. Podpořit mezipředmětové vazby, individuální aktivní přístup k získávání informací i práce ve skupinách. „Většina dětí pracuje svědomitě a pečlivě. Vědí, že svou prací by měly zaujmout i své spolužáky,“ naráží Vlasta Skůpová na závěrečnou prezentaci vytvořených prací.
Všechno lítá, co peří má. Pomoc, hoří! Ptactvo či záchranáři se už stali nosným tématem předešlých celoškolních projektových dnů, které škola organizuje několikrát do roka.