Jak uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák, město počátkem října obdrželo informaci o provedení opravy povrchu vozovky nájezdové větve a sjezdové větve silnice I/19 na silnici II/603 ul. Čsl. armády. A s plánem, byť znamená dopravní komplikace v již nyní složitě průjezdném Táboře, kde se staví i na jiných dopravních tazích, už nemělo možnost něco udělat.

Oprava potrvá do pátku 20. října 2023. „Objízdná trasa uzavřené Jordánské hráze se uvedenou opravou nemění, zůstává ta stávající pouze s průjezdem opravovaným úsekem. Ostatní směry uzavřených nájezdových a sjezdových větví jsou vedeny na vyznačené objízdné trasy, tj. ke sjezdu ze silnice I/19 na Čekanice, resp. na křižovatku silnice I/19 a ul. Kpt. Jaroše Pod Všechovem," upozorňuje Luboš Dvořák motoristy.

„Vlastníkem silnice I. třídy a investorem opravy je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, příslušným správním orgánem Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. „Město Tábor bohužel nemělo nástroj, jak rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o opravě ovlivnit. Nicméně vnímáme, že se v místě mohou nárazově tvořit kolony aut. Budeme se snažit napříště o podobných opravách informovat dříve," slibuje s poukazem na fakt, že komunikace města a ŘSD ohledně plánovaných oprav poněkud vázne.