Jak vysvětluje mluvčí radnice Luboš Dvořák, Táborští zvažují, že v úzké ulici ponechají jednosměrný provoz, který si vynutily dopravní poměry při rekonstrukci, už natrvalo. Vše ale nejprve chtějí prověřit a vyhodnotit. Jasno chtějí mít 19. května 2024.

„Část ulice Jordánská, která byla z důvodu stavby lávky na návodní straně hráze Jordánu jednosměrná, zůstane v tomto dopravním režimu dalších pět měsíců. Jedná o úsek ulice od křižovatky ulic Jordánská a Pod Tržním náměstím po odbočení na most přes Tismenický potok u č.p. 377/19. Zjednodušeně řečeno, doprava bude jezdit pouze z kopce dolů, směrem vzhůru bude zákaz vjezdu," upřesňuje pravidla.

Stavba Jordánské hráze v Táboře získává finální obrysy, na staveništi 14. listopadu odpoledne panoval čilý pracovní ruch.
Jordánská hráz se rýsuje. Zprovoznění je v plánu v polovině prosince

Ta budou platit prozatím do 19. 5. 2024. „Za tuto dobu si ověříme význam a smysl této úpravy provozu bez vlivu provozu vozidel, která tudy jezdila v době uzavření Jordánské hráze,“ uvedl pověřený vedoucí Odboru dopravy Eduard Chalupa, který zdůraznil, že město rozhodnutí konzultovalo s obyvateli ulice. Stanovení jednosměrného provozu ze směru od centra města by mělo podle něj zajistit větší bezpečnost všech účastníků silničního provozu včetně chodců, cyklistů, řidičů i obyvatel lokality.

Tábor zvažuje, že u dopravní změny v Jordánské ulici, kterou si vynutila mnohaměsíční uzavírka nedaleké hráze, už zůstane.Tábor zvažuje, že u dopravní změny v Jordánské ulici, kterou si vynutila mnohaměsíční uzavírka nedaleké hráze, už zůstane.Zdroj: Poskytlo Město Tábor

Před uzavírkou hráze se Jordánskou ulicí jezdilo obousměrně, z čehož ale plynula řada problematických situací. „Ulice jako taková má nedostatečné šířkové uspořádání, šíře je v mezích 3,5 až 6 m. Nachází se tu i více úzkých a rizikových míst, kde nejsou bezpečné rozhledové poměry a není ani možné vzájemné míjení vozidel. To vytváří rizikové a nebezpečné situace, dochází ke koliznímu vyhýbání protijedoucích vozidel a případně i k couvání vozidel pro umožnění průjezdu. Dále nejsou v daném úseku ulice chodníky pro pohyb chodců a ani nemohou být vybudovány. Chodci se pohybují po vozovce," líčí Luboš Dvořák poměry za běžného provozu.

Při jednosměrném provozu tato riziková místa prakticky zmizí. „Odstraní se bezpečnostní riziko při vzájemném míjení vozidel. Dále by se výrazně zvýšila bezpečnost chodců pohybujících se po vozovce. Zároveň bude umožněno parkování vozidel pro obyvatele lokality, a to v druhé polovině daného úseku ulice ve směru jízdy," vyjmenovává přínosy testované změny.