Cyklostezka na Budějovické ulici ano či ne? Její zřízení rozděluje veřejnost na dva tábory.
Radnice se ve středu již podruhé nad budoucí podobou hlavní dopravní tepny Tábora setkala s občany. Na rozdíl od loňské besedy, kdy obyvatelé této ulice dali jasně najevo, že nechtějí ani zeleň ani stezku, ale především dost míst pro parkování, se tentokrát diskuse vedla umírněně a řeč se točila především kolem vedení stezky. Počítá s ní i druhá varianta návrhu řešení. Logicky totiž naváže na novou stezku z Chýnovské ulice.
„Rozdíl mezi oběma variantami je, že první počítá s cyklostezkou v celém průběhu ulice od Černých mostů až po Křižíkovo náměstí, zatímco druhá předpokládá mezi křižovatkami s Bílkovou a Husovo ulicí až k poliklinice namísto stezky vytvořit pruh pro parkování a zeleň,“ vysvětlil autor řešení Tomáš Otepka.
Úprava návrhu tímto směrem reaguje na názor veřejnosti. Také v anketě na webu táborské radnice se drtivá většina vyjádřila v tom smyslu, že se zúžením vozovek na Budějovické ulici souhlasí, ale získaný prostor by bylo dobré využít pro zeleň a parkování.
Druhý tábor, který zvedá ruku pro stezky v plném rozsahu, zastupuje například Martin Čížek. Bydlí vedle polikliniky, kde mu pod okny denně projede až dvacet tisíc aut, a proto by uvítal, kdyby se na ulici objevilo víc kolařů a méně motoristů.
„Po celé ulici stezka nebude, ale její profil připravujeme tak, aby jednou mohla být,“ řekl místostarosta Martin Jirovský.
Stěžejním úkolem investice, na níž se bude spolu s městem podílet i kraj coby majitel silnice II. třídy, je urychlit přepravu osob. Tomu dopomohou preferenční pruhy s vlastní signalizací pro autobusy. Podle měřené studie se totiž ukázalo, že ulice nabízí dostatek prostoru pro jejich zřízení. Jednotlivé jízdní pruhy tedy přijdou ze své současné šířky zhruba o 40 centimetrů. Rychleji by se měli cestující dostávat především z Purkyňovy ulice, kterou denně projede 1400 autobusů s 34 tisíci pasažéry, a stejným způsobem pomohou i na Soběslavské ulici.
Otepka občany ujistil, že nepřijdou ani o parkovací místa. „V současné době jich je na ulici padesát šest a my počítáme, že v některých místech i přibydou,“ slyšeli občané. Místa pro státní by se naopak měla zrušit asi 50 metrů před křižovatkou s Bílkovou ulicí. O novém parkovišti město ale uvažuje v Třebízského ulici. Jiné rozměry silnice i chodníků vrátí do ulice lidské prvky: lavičky, pítko, odpadkové koše, přístřešek pro kola a další.
Jako první však přijde na řadu rekonstrukce Křižíkova náměstí a s ní uvažovaná stavba kruhové křižovatky. „O podobě křižovatky není ještě stoprocentně rozhodnuto. Vypořádat se tady totiž musíme s počtem 22 tisíc chodců; přechod se signalizací by na kruhové činil problémy,“ naznačil Jirovský. Jedna varianta řešení dokonce uvažuje s podchodem, který by od Billy s vyústěním na začátku Palackého ulice propojil Nové a Staré město. Povrchový přechod by ale zůstal zachován.
S křižovatkou začne kraj ještě letos, pod povrch Budějovické ulice by se ale stavební firmy měly dostat zhruba až za dva roky. V první etapě se opraví úsek od Černých mostů po křížení s Údolní ulicí, ve druhé až po křižovatku s Bílkovou a ve třetí od Bílkovy po náměstí Františka Křižíka.