Od certifikace mikroatomizéru určeného k léčbě pokročilých nádorových onemocnění břišní a hrudní dutiny uplynulo již více než rok a půl. V České republice se nacházejí dvě pracoviště provádějící tento specifický druh operací.

Mikroatomizér si lze zjednodušeně představit jakou nerezovou trubičku s integrovanou tryskou. Je určený ke sprejování pobřišnice v dutině břišní silně koncentrovanými chemoterapeutiky metodou PIPAC (tlaková chemoterapie uvnitř břišní dutiny). Na vývoji pracovali vývojáři ze Soběslavi v čele s Radimem Skálou, Gabrielou Skálovou a ve spolupráci s 1. chirurgickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice (VFN).

Tým 1. chirurgické kliniky VFN v Praze pod vedením Davida Hoskovce už předloni vyškolil k provádění těchto výkonů další klíčové pracoviště, kterým je Masarykův onkologický ústav v Brně.

“V současné době máme již prostřednictvím distributorů pokryté dodávky do celého světa. Obchodní úspěch mikroatomizérů vyráběných v Soběslavi je nyní v rukou právě těchto distributorů. Vyjma České republiky, kde si vzhledem ke znalosti území provádíme přímé dodávky sami,” vysvětlil Radim Skála a dodal, že dalším důvodem přímé distribuce je i snaha, aby v ČR na Slovensku zůstala léčba dostupná a neprodražily ji přidané zisky distributorské sítě.

Tím je dle jeho slov dosaženo mimo jiné toho, že ačkoliv metoda PIPAC stále není zcela zavedenou, běžnou praxí, tak si pacient tyto zákroky nehradí.

Zvonař Michal Votruba už odlil přes 250 zvonů. Jeden věnoval i své rodné obci.
Zvonař Michal Votruba už odlil přes 250 zvonů. Jeden věnoval i své rodné obci

Docent David Hoskovec z 1. chirurgické kliniky VFN Praha vysvětlil, že od přelomu století se v ČR používá metoda HIPEC (hypertermická nitrobřišní chemoterapie), která pacienty s postižením pobřišnice u některých onkologických diagnóz může uzdravit, ale při větším rozsahu onemocnění, kdy není možno chirurgicky odstranit veškerou nádorovou tkáň v dutině břišní, tato metoda namístě není. Pro tyto pacienty je pro zmírnění jejich potíží nyní možné použít metodu PIPAC, která se provádí právě pomocí českého mikroatomizéru.

“Je pochopitelné, že zavedení do klinické praxe ještě neznamená, že tato léčba bude onkology všeobecně přijímána a indikována, nicméně zájem na onkologických pracovištích o ni je. A stejně jako u metody HIPEC zde bude chvíli trvat, než se dostane do širokého povědomí,“ zmínil David Hoskovec.

Obchodní řetězec Billa v Táboře narazil. Netřídil odpad, hrozí mu pokuta.
Obchodní řetězec Billa v Táboře narazil. Netřídil odpad, hrozí mu pokuta

Metodu už využívají také v brněnském Masarykově onkologickém ústavu. “Vzhledem k tomu, že od roku 2017 provádíme HIPEC, tedy jinou formu nitrobřišní aplikace chemoterapeutika, nebylo pro nás zavedení PIPAC nijak složité. V zásadě jsme jen čekali na vývoj české aplikační trysky a její následné implementaci do klinické praxe. Po zaškolení jsme tuto proceduru zařadili do portfolia našich výkonů,” sdělil brněnský onkochirurg Libor Němec.

Přesto, že díky mikroatomizéru a metodě PIPAC získají pacienti novou naději na zvýšení kvality života, je nutné zdůraznit, že jde stále o léčbu experimentální, nikoli standardní. Nadále pokračují procesy spojené s registracemi zdravotnického prostředku v jednotlivých státech.

Chátrající altán leží Soběslavským v žaludku. Zmizet má do poloviny července.
Chátrající altán leží Soběslavským v žaludku. Zmizet má do poloviny července

“Největší prodejní úspěchy mikroatomizérů zaznamenáváme z Francie, Itálie, Španělska, Turecka a Brazílie. Nedávno jsme ale také například obdrželi prostřednictvím zprávy ze sociální sítě fotografie ze zákroku a poděkování přímo od lékaře z kliniky v Azerbajdžánu,” uvedl Radim Skála.

Ve světě již byly zahájeny první studie zaměřené na účinnost léčby mikroatomizérem. K publikování těchto studií je však podle Radima Skály zapotřebí provést stovky až tisíce operací, což bude trvat ještě mnoho let.

“Nyní víme, že mikroatomizér je k onkologické léčbě efektivním nástrojem. Nyní je však nutné tento efekt striktně definovat a prokázat. Na ostatních vývojových týmech a možná až na další generaci je, aby metodu překlenula z experimentální metody na běžnou praxi,” uzavřel Radim Skála.