Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Je třeba se naučit a zvyknout si na nový název, protože dětem již nebude pomáhat léčebna, nýbrž nemocnice. Počet nemocnic se tak v táborském okrese rozrostl na dvě. Přechod na nový status slavili zaměstnanci s pozvanými hosty v pátek v zahradě zařízení.

Podobné léčebny již dlouho usilovaly o přechod na nemocnice, většina z nich tak otevřela novou etapu své historie, ale například v Červeném Dvoře nadále zůstává léčebna. Jak říká primářka a ředitelka opařanské nemocnice Iva Hodková, tady zvolili cestu tradice.

Co se s novým názvem mění? Velmi podstatné, vnímání zařízení zvenčí. „Mění se psychologie okolo našeho zařízení. Dítě i rodiče jedou do nemocnice, a protože název nemocnice je jasně definovaný, tak vědí, co se v ní děje. Že se v ní léčí a pacient do ní přichází a zase z ní odchází, zatímco u léčeben se neví, zda z ní pacient odchází. Otázku ekonomickou, zda teď budeme mít více peněz, ponechám ale stranou, protože v úhradách se nic moc nemění," upozorňuje Iva Hodková.

Opařanské zařízení je plně hrazeno ze zdravotního pojištění, nepatří ale do rodiny jihočeských nemocnic. „V současné době máme oficiálně registrovanou akutní péči, to znamená, že jsme technicky, věcně a samozřejmě odborně schopni pacienta zajistit," ujišťuje primářka.

V době svého vzniku - rok 1924 byla opařanská léčebna největší nejen v Československu, ale dokonce i ve střední Evropě. Již na svém počátku byla velmi moderním zdravotnickým zařízením s venkovním bazénem a sluneční lázní, jak dokládají dobové fotografie, které se stanou součástí připravované expozice o vývoji léčby duševních poruch v Opařanech.

Dnešní nemocnice má 150 lůžek. „Myslím, že ale perspektiva je tak 130 lůžek, protože se nám zkracuje ošetřovací doba a spousta rodin chce mít dítě v blízkém prostředí," naznačila primářka budoucí vývoj nové nemocnice.
Nejčastěji se děti léčí z poruch nálad a komplikované poruchy, mezi něž patří například nesoustředivost, hyperaktivita, impulzivita, deprese a velké procento zaujímají posttraumatické stresové poruchy.

Vývoj názvu:

1889 – Královský český zemský filiální ústav pro choré pomatence v Opařanech
1924 – Zemský ústav pro slabomyslné děti v Opařanech
1949 – Státní dětská léčebna psychiatrická v Opařanech
1952 – Dětská psychiatrická léčebna v Opařanech
1959 – KÚNZ České Budějovice, Dětská psychiatrická léčebna v Opařanech
1991 - Dětská psychiatrická léčebna v Opařanech
1995 - Dětská psychiatrická léčebna Opařany
1. 7. 2013 - Dětská psychiatrická nemocnice Opařany