Starostka obce Jana Vacková zahájila v 16 hodin vernisáž výstavy Okénko do staré školy. Malotřídku už nenavštíví žáci, ale poslouží jako upomínka na doby minulé. Mezi exponáty je i výtisk Babičky od Boženy Němcové z roku 1921.