Přímo v ochranném pásmu, tedy do tří kilometrů od ohniska se nachází Vyšetice, pod dozorem je i dalších deset obcí na Mladovožicku.

Jak informoval ředitel krajské veterinární správy František Kouba, v současnosti se veterináři na jihu Čech zabývají několika úhyny ve volné přírodě. Podle mluvčí hasičů Venduly Matějů ve čtvrtek odebírali profesionálové ze Soběslavi na rybníku v lokalitě Na Švadlačkách pět mrtvých labutí. "Tento nález hlásila inspekce životního prostředí," upřesnil Kouba.

ANALÝZA RIZIKA

Pokud se najdou uhynulé kusy v ochranných pásmech, kde se již ptačí chřipka vyskytla, vyšetření není nutné. "Bereme to jako další pozitivní nález automaticky.

V těchto případech se provádí hlavně analýza rizika, pokud by byl v okolí ohrožený nějaký chov, tak bychom vzorky na vyšetření do pražské laboratoře samozřejmě poslali," zmínil.

Nově veterináři potvrdili vysoce patogenní aviární influenzu také u uhynulého páru labutí na řece Otavě přímo u hradu v centru Strakonic.

Nové ohnisko ve středních Čechách k nám zasahuje, jde o rozhraní mezi kraji. „Bohužel nám tam spadá několik vesnic v cípu Jihočeského kraje na Mladovožicku,“ podotkl, že i jihočeští veterináři vydávali další mimořádná opatření.

CHYSTAJÍ VÝTĚRY

V Dlouhé Lhotě na Táborsku také zatím není vyhráno, veterináře čeká tzv. monitoring. „V sobotu se tam chystáme odebírat vzorky, budeme dělat asi čtyři stovky výtěrů drůbeže v jednotlivých vybraných chovech,“ vysvětlil, že jde o výtěry kloakální, protože vir ptačí chřipky se šíří především trusem. "Druhý výtěr je tracheální ze zobáku, u jednoho kusu se dělají oba tyto odběry," dodal František Kouba.

V jednom malochovu v Dlouhé Lhotě uhynuly minulou neděli dvě slepice, u kterých se však ptačí mor nepotvrdil. „V pondělí se vezly na vyšetření a obě byly negativní,“ uzavřel.

Obce spadající do pásma ochrany na Mladovožicku: Noskov, Horní Střítež, Mutice, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov u Mladé Vožice, Moraveč u Mladé Vožice, Slapsko, Křekovice u Vyšetic, Šebířov, Záříčí u Mladé Vožice, Zhoř u Mladé Vožice.

close Ochranné pásmo a pásmo dozoru k ohnisku na Benešovku zasahuje i na Mladovožicko. Vysoce patogenní aviární influenza se vyskytla v katastru obce Odlochovice. info Zdroj: KVS Jčk zoom_in Ochranné pásmo a pásmo dozoru k ohnisku na Benešovku zasahuje i na Mladovožicko. Vysoce patogenní aviární influenza se vyskytla v katastru obce Odlochovice.

Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje: Zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků.
Sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny, zvýšenou nemocnost nebo úmrtnost, anebo významný pokles produktivity v hospodářství hlásit na veterinární správu pro Jihočeský kraj na krizovou linku 420 720 995 212
Neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou.
K usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí; tyto záznamy musí chovatel na požádání předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.