Stavba IV. železničního koridoru s sebou nese nejen zásahy do majetkoprávních vztahů občanů. Práva městské zeleně hájí příslušný městský úřad. V článku Lidé z Ústí brání zeleň z 13. června jsme informovali o několika stavbaři poražených nebo poškozených stromech na nádraží a za házenkářskou halou.
Firma OHL ŽS vydala v pondělí tiskovou zprávu, ve které se k poškozené zeleni vyjadřuje.
„Svou chybu uznáváme, nejednalo se o zlý úmysl. Opravdu se jednalo jen o tři stromy, o pokácení dalších stromů nemáme žádné informace,“ vysvětlil ředitel výstavby úseku Tábor – Doubí za OHL ŽS Lumír Pyszko. Zpráva dále uvádí, že v březnu pracovníci firmy prováděli kácení stromů k tomu určených, omylem ale pokáceli tři vzrostlé stromy o průměru dvacet a třicet centimetrů, určené k přesazení. Důvodem bylo jednoznačně selhání lidského faktoru. „Uznáváme, že chyba se stala na straně našich zaměstnanců. Na jejich obranu bych chtěl ale uvést, že dokumentace k přesazení pěti stromů a náhradní výsadbě je obsáhlá a ne zcela přehledná,“ dodal Pyszko.
Referent odboru životního prostředí MÚ S. Ústí Petr Klíma tvrdí, že byla možná i jiná, šetrná stavební opatření. „Ta ale firma nepoužila. Stromy za házenkářskou halou byly dělníky neodborně a nešetrně ořezány,“ popsal Klíma, který se obává, že stromy dlouho nepřežijí.
„Tato záležitost bude řešena MÚ Tábor, odborem životního prostředí, ve správním řízení. Aby se tato věc již neopakovala, navrhneme OHL ŽS, aby při další realizaci zásahu do městské zeleně byl ke konzultaci přizván pracovník oddělení životního prostředí. Budeme s firmou dále jednat o náhradní výsadbě a tam, kde je ještě možné napravit neodborné ořezání větví, provést další úpravu. Firma přistupuje k celé věci velmi vstřícně a budeme akceptovat jejich návrhy na novou výsadbu. Věřím, že se nic takového nebude opakovat,“ reagoval vedoucí odborů sezimovoústecké radnice Miroslav Píbil.