Jak jsme již informovali, aktivita některých občanů Blanického předměstí a Čekanic, a sice odtrhnout se od Tábora, naráží na legislativu.Táborští zelení tak chtějí alespoň podpořit vytvoření místních samospráv.
„Odtržení Čekanic a Blanického předměstí od Tábora je myslím nesmysl, ale samospráva, která by bojovala za naše názory, by nebyla od věci,“ připouští občan Čekanic Petr Nemrava.
„Pro osamostatnění by musela místní část sousedit se dvěma jinými obcemi. V případě Čekanic jde o část obce, která ovšem se dvěma jinými obcemi nesousedí,“ potvrdil úskalí člen táborských zelených Miloš Tuháček. Zároveň dodal, že rada strany se problematikou na nedávné schůzi opravdu zabývala. „Strana zelených nebude iniciativně navrhovat vytváření nových obcí. Lze ovšem navrhnout vytvoření nových částí obce, třeba Blanického předměstí. Podpořit místní občany radou i pomocí můžeme,“ slíbil a připomněl, že aktivita musí vzejít od občanů.
„Ačkoli je mi myšlenka jakékoli decentralizace sympatická, odtržení od města by bylo velmi nepraktické. V každém případě budeme podporovat vznik osadních výborů v těch částech města, kde dosud nepůsobí,“ míní Tuháček.
Tajemník města Lubomír Šrámek řekl, že založení samosprávy nebo osadního výboru by bylo možné pouze v Čekanicích. „Blanické předměstí totiž není příměstskou částí. Ostatně samospráva nemá žádné pravomoci. Jedná se jen o prostředníka mezi občany a vedením města,“ zhodnotil Šrámek.

„Myšlenku samosprávy bych nepodceňoval. Minimálně je to jistá možnost lidí, kteří o to stojí, zapojit se do místního dění. Motivovat by to potom mohlo i ostatní občany,“ je přesvědčen Tuháček.
Podle zákona o obcích je osadní výbor například oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce.