„Cílem projektu Odpočinková zóna Jordán I. etapa bylo zlepšení stavu kulturně technické památky Jordán pro rozšíření nabídky cestovního ruchu ve městě Tábor. Díky finančním prostředkům z Evropské unie došlo k celkové úpravě památkově chráněného subjektu včetně přilehlých ploch,“ uvedla Michaela Čermáková Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

„Realizace projektu přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu města Tábor, rozšířila dřívější nabídku cestovního ruchu, zvýšila návštěvnost města jak domácími, tak zahraničními návštěvníky. Projekt má také dopad na zvýšení tržeb podnikatelů v cestovním ruchu. Zmíněná lokalita má poměrně široké využití, a to jak v letní sezóně, tak i v zimní,“ doplnil místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Petr Podhola.

Zřízení odpočinkové zóny Jordán zahrnovalo vedle rekonstrukce kulturní památky Jordán také rekonstrukci místní komunikace o délce takřka 2,5 kilometru, výstavbu devíti pobřežních staveb pro zajištění vodní dopravy na nádrži Jordán, výstavbu veřejného WC a stojanů s pitnou vodou, sadové úpravy, vybavení mobiliářem, výstavbu nového objektu zázemí autoškoly a dětského dopravního hřiště, výstavbu nových hřišť na míčové hry a pétanque a revitalizaci území v okolí vodní nádrže Jordán o výměře téměř 36 tisíc metrů čtverečních.