V sobotním(16. června) Deníku jsme se zabývali dluhy občanů za odpady nebo psy vůči městu. Dnes přinášíme informace z dalších měst okresu.
„Z let minulých tu máme pohledávku ve výši šest tisíc padesát korun z poplatku za psy a téměř sto třicet osm tisíc korun z poplatku za odpady. Na některé případy jsme byli nuceni použít exekutora,“ uvedla Marie Kloučková za Technické služby Soběslav.
„Poplatek za odpady byl splatný do 31. března a platí se u nás jednorázově. V těchto dnech evidujeme letošní dluh za odpady ve výši tří set tisíc korun,“ doplnila Kloučková. Výše místního poplatku za odpady činí v Soběslavi 460 korun a náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu se loni pro město vyšplhaly na 1,82 milionu korun.
V Mladé Vožici je s odpady po termínu splatnosti, který připadl na konec března, sto devadesát osob, což představuje zhruba devadesát šest tisíc korun,“ uvedla referentka finančního odboru Jana Rašková.
U poplatků za psy je , tak jako i v jiných městech, nevybraná částka podstatně nižší. Jedná se o celkově o 2600 korun.
Chýnovští mají možnost pětisetkorunový poplatek za odpady zaplatit ve dvou splátkách. Ke konci května město vybralo částku 924 500 korun. „Ještě zbývá vybrat kolem sedmdesáti tisíc korun,“ sdělila účetní z Místního hospodářství města Chýnova Hana Dvořáková. „U poplatků za psy mají občané čas na zaplacení celé částky až do konce roku,“ vysvětlila Zdeňka Švecová z ekonomického oddělení MÚ v Chýnově. Konkrétně za psa, kterého vlastní důchodce je třeba zaplatit 50 korun, za psa v rodinném domku 100 korun a za psa v bytě 150 korun.