Práce hydrobiologů se uskutečňují v rámci projektu „Redukce biomasy nežádoucích druhů ryb za účelem snížení negativních projevů eutrofizace na nádrži Jordán.“ Jak vysvětlují biologové, regulace nevhodného složení rybí obsádky má zásadní cíl - udržet, případně zlepšit kvalitu vody pro rekreační účely.

A jak odlov dopadl? Jak nám sdělil Jiří Peterka, hydrobiologové provedli celkem deset zátahů zátahovou sítí 200 na 6 metrů, 43 tahů vlečnou sítí 6 na 3 metry. „Tyto techniky jsme ještě doplnili o hlubinný elektrolov po celém obvodu nádrže Jordán,“ uvedl vedoucí projektu.

Celkový úlovek činil 1713 kg ryb, z čehož 1473 kg ryb (převážně plotice, ouklej, cejn, cejnek a menší okouni) bylo vysazeno do jiných revírů Českého rybářského svazu (mj. do Lužnice) nebo předáno zoologickým zahradám jako krmení. Celkem 240 kg dravých ryb a kapra vrátili vědci zpět do nádrže Jordán. Nepodařilo se tedy naplnit původní plán odlovit za pět dnů až 10 tun ryb.

DRUHÝ PRŮZKUM SE CHYSTÁ

Projekt bude pokračovat. V týdnu od 30. září do 4. října se hydrobiologové k Jordánu vrátí. Provedou komplexní průzkum rybí obsádky, který má upřesnit efektivitu provedeného odlovu. První kompletní ichtyologický průzkum nádrže proběhl loni od 10. do 13. září 2018.

Kvalita vody v Jordánu se sleduje posledních pět let po ukončení obnovy nádrže v roce 2014. Vědecký tým z různých univerzit doporučuje městu Tábor čtyři opatření proti zhoršování kvality vody: vybudování srážecí stanice fosforu, právě regulaci složení rybí obsádky, jednání s obcemi na povodí o zprovoznění čističek s terciálním stupněm čištění (tedy odbourání fosforu) nebo jako doplněk instalaci čeřicích věží.