Dostupnost

Cena za měsíční pobyt ve středisku se pohybuje v rozmezí od 8100 do 16 214 korun. Zatímco první fixní částkou jsou hrazeny základní služby, druhá část peněz jde na poskytovanou péči. Její rozsah se stanoví na základě zprávy ošetřujícího lékaře.
„Služba je dostupná všem, protože ji pečující osoba alespoň částečně uhradí z příspěvku, který na péči o osobu dostává,“ sdělil ředitel G–centra Jiří Horecký.
Výše totoho příspěvku je určena dle stupně závislosti na pomoci jiné osoby a činí 2000 až 11 000 korun.

Do února plno

„Přímo v G–centru (u nemocnice) už funguje pět lůžek poskytujících služby po dobu přechodného ubytování. Poptávka však zásadně převyšovala nabídku, a proto jsme se rozhodli, že zřídíme ještě dva jednolůžkové pokoje v Čekanicích,“ dodal Horecký s upozorněním, že obě tato lůžka jsou až do února obsazená.
Velký význam má pro klienty zavedení čtyřiadvacetihodinové péče. V součinnosti s nainstalovaným signalizačním systémem mají možnost přivolat si v případě potřeby pečovatelku i v noci.

Pomoc pečujícím

Posláním odlehčovací služby je nejen poskytovat péči osobám se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, ale také počující rodině či osobě umožnit odpočinek a regeneraci sil pro jejich další náročnou práci.