V kauze odbahnění Jordánu padají tresní oznámení. K tomuto kroku se rozhodlo plánské sdružení Za zdravou Planou, které bojuje proti ukládání vytěženého sedimentu do plánské pískovny Hůrka a tvrdí, že dochází k porušování zákonů a účelové manipulaci s údaji, vztahujícími se k rozborům bahna i okolí Hůrky.

„Starostka počítá s vyvážením sedimentu do Hůrky a údajně prý neexistuje zákonný důvod, proč by tomu tak být nemělo. Tato její silácká póza se ovšem neslučuje s právní úpravou z letošního dubna, která zpřísnila pravidla pro využívání odpadu, a s výsledky hydrogeologického průzkumu firmy Dekonta,“ říká za sdružení Jiří Rangl.

Spolu s kolegou Zdeňkem Žaludem pak uvádějí, že nechtějí jen nečinně přihlížet „hrozící manipulaci orgánů státní správy a nebezpečí nezákonného rozhodování.“
Naráží tím na provozovatele Hůrky – Českomoravský štěrk, který krajský úřad požádal o změnu provozního řádu pískovny, ale zapomněl na vyjádření hygieniků.

„V těchto dnech proto podáváme trestní oznámení z důvodu zpracování křivého odborného posudku na Petra Velebu, zástupce firmy Dekonta, Karla Novotného, který jako hodnotitel rizik ukládání odpadů zmanipulované hodnocení Dekonty posvětil, a na Hanu Randovou, zodpovědnou za uvedení nesprávných informací do zadávací dokumentace k projektu Obnova rybníka Jordán,“ upřesnil Rangl.

„Nic takového se ke mně nedostalo a mrzí mě, že sdružení komunikuje pouze přes tisk. Všechno je v projektu dle platné legislativy a navíc všechno procházelo i radou,“ vyjádřila se Randová.

Vyjádření zástupce firmy Dekonta se nám nepodařilo získat. Petr Veleba je momentálně v zahraničí.
Také výběrové řízení na zhotovitele obnovy Jordánu provázejí komplikace. Jeho průběh nyní zkoumá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to na návrh jednoho z účastníků VŘ. Stanovisko úřad ještě nevydal.

Odbahnění Jordánu aneb Proč došlo na trestní oznámení

Paní starostka Hana Randová v zářijovém předvolebním magazínu Táborské ODS a také v rozhovoru pro Táborsko z 6. 10. uvádí, že počítá s vyvážením sedimentu z Jordánu do vytěžené pískovny Hůrka a údajně prý neexistuje zákonný důvod, proč by tomu tak být nemělo. Tato její silácká póza se ovšem neslučuje s právní úpravou z dubna 2010, která zpřísnila pravidla pro využívání odpadu, a s výsledky hydrogeologického průzkumu firmy Dekonta, který prokázal velice nízké koncentrace škodlivých látek na úložišti a v jeho okolí. Protože jordánský sediment obsahuje příliš vysoké koncentrace škodlivin, vyhláška ani platný provozní řád úložiště Hůrka v současnosti neumožňují jeho ukládání. Pokud provozovatel úložiště chce požádat o navýšení limitních hodnot, musí prokázat, že kontaminanty obsažené v jordánském bahně (či jiném odpadu) jsou charakteristické i pro plánskou pískovnu. Ačkoli hodnocení zpracované firmou Dekonta prokázalo čistotu Hůrky, závěrečná doporučení tohoto hodnocení jsou v rozporu s naměřenými hodnotami a dokonce doporučují ukládání materiálu, který vykazuje šestinásobek limitních hodnot arzenu. Vycházejí totiž z matematického modelu šíření kontaminantů a metodiky, která se k této lokalitě nevztahuje, je zcela účelově (zne)užita pro navýšení hodnot a uložení jordánského bahna. Nevěrohodnost hodnocení lokality Hůrka jsme schopni doložit řadou důkazů.

Zákony ovšem ignoruje také provozovatel Hůrky Českomoravský štěrk a. s., který 30. 9. požádal odbor životního prostředí Krajského úřadu o změnu provozního řádu pískovny, aniž by předem požádal o odborné stanovisko Krajské hygienické stanice. Nehodláme nečinně přihlížet hrozící manipulaci orgánů státní správy a nebezpečí nezákonného rozhodování. V těchto dnech proto podáváme trestní oznámení z důvodu zpracování křivého odborného posudku na Petra Velebu, zástupce firmy Dekonta, Karla Novotného, který jako hodnotitel rizik ukládání odpadů zmanipulované hodnocení Dekonty „posvětil“, a na Hanu Randovou, zodpovědnou za uvedení nesprávných informací do Zadávací dokumentace k projektu „Obnova rybníka Jordán“.

Za o. s. Za zdravou Planou Jiří Rangl a Zdeněk Žalud