Klobouk dolů, že vůbec vznikla. Bechyňská keramická škola již jedno a čtvrt století neodmyslitelně patří k městu a k celému regionu. Za dobu své existence vychovala více než tři a půl tisíce absolventů.

Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá do 16. století. O tři století později sem začali přicházet noví odborníci. Kamnářství a hrnčířství mělo zelenou i díky kvalitním místním surovinám.

Stará tradice, kvalitní suroviny a zájem o rozvoj odborného školství vedly ke zřízení c.k. odborné školy keramické právě zde.

Secese v Bechyni

„I Bechyni významně ovlivnila secese. Počátkem devatenáctého století tu vzniklo družstvo Keras, kde se realizovala také díla žáků keramické školy,“ líčí její současný ředitel Jiří Novotný.

Mezi válkami se začala měnit i estetická hlediska. Škola se v té době účastnila různých mezinárodních soutěží i světových výstav. Velkou cenu si dokonce odnesla z Paříže v roce 1935.

Po druhé světové válce došlo k zásadní reorganizaci studijních oborů.

„Mezi důležité mezníky v historii školy patří přechod z tříletého na čtyřleté studium v roce 1951. O tři roky později pak začala cesta směrem k průmyslu,“ naznačil ředitel.

Kapacita nestačí

V roce 1954 totiž vzniká nový studijní obor. Zavedení technologie keramiky znamená pro školu zásadní obrat v jejím zaměření. S novým oborem však vzrostly nároky na kapacitu.

„Reakcí na tyto požadavky bylo vybudování nové přístavby, kde vznikly laboratoře,“ vysvětlil Novotný.

Zcela nekeramický obor na škole s výtvarnou tradicí prorazil v roce 1984. Změna poptávky na začátku osmdesátých let minulého století měla na svědomí otevření oboru analytická chemie.

Zpátky k umění

Po listopadu však opět posílila výtvarná činnost. Bez problémů se začal znovu naplňovat obor výtvarného zpracování keramiky a porcelánu. Až do roku 2000 to byl ale stále jediný výtvarný obor. Doba si však žádala své, a tak škola otevřela tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design.
„Na takovém dalším rozcestí se nacházíme nyní. Před třemi lety jsme otevřeli propagační výtvarnictví a propagační grafiku. Úplnou novinkou, a to i v rámci kraje, je multimediální tvorba, kde se prolíná fotografování, počítačová grafika, animace a video,“ upozornil ředitel.

Od sádry a hlíny vede i v tradiční škole, jako je bechyňská keramička, cesta ke computeru.

Slavní absolventi

Za dobu své existence škola vychovala více než tři a půl tisíce absolventů.

Hlavní doménou jejich uplatnění byl samozřejmě keramický průmysl. Ze školy ale vzešli i špičkoví technici a umělci. Patrně nejvýznamnějším je Otto Gutfreund, zakladatel českého moderního sochařství. Školu navštěvoval další významný sochař – Ladislav Zívr, herec a režisér Jan Kačer, písničkář Karel Kryl, herec Karel Roden, dědeček Kristiana Kodeta Emanuel Kodet a jiní.

Od školního roku 2001/2002 je škola zřizována Jihočeským krajem. Má vlastní domov mládeže s jídelnou. V současné době školu navštěvuje na 200 žáků ve třech výtvarných a jednom technickém oboru.

PROGRAM OSLAV
26. -27.6. - Po oba dny od 10 do 18 – prohlídka školy a návštěva absolventů; registrace, možnost zakoupení tiskovin a CD
27.6. – v 11 hodin – AJG Bechyně – vernisáž výstav (125 let SPŠK , autorské výstavy absolventů) , posezení na dvoře školy;
27.6.– 18 – 03 – U Draka: hudba (alter. KD)