Největší zkázu utrpěl Lubomír Krystlík, který bydlí jen pár metrů od Smutné. „Šlo to rychle. V půl třetí ráno jsem zjistil, že se voda vylévá z koryta a o půl hodiny později už jsem ji měl po pás," vzpomíná Lubomír Krystlík (92). Pak už ho hasiči vezli na člunu. Stačil zachránit jen auto, s nímž vyjel do kopce.
Vytrhal podlahu

VODA loni zaplavila i místní sportovní hřiště. Dnes zde roste tráva a hřiště má nový speciální povrch. Dům Lubomíra Krystlíka ještě není opravený. Do pořádku zatím stihl dát je sociální zařízení, zbytek ještě musí počkat. „V kuchyni jsem vytrhal starou dřevěnou podlahu a ve stodole seškrábal jíl," nastínil s tím, že v chalupě, kde se narodil významný historik a archeolog Jan Karel Hraše, vůbec nemůže bydlet. Je zničená ještě z povodní 2002, a tak se přestěhoval do karavanu, který parkuje na dvoře.

„Už bych to nechtěl zažít. Fyzicky i psychicky mě to vyčerpává. Starosta ale slíbil, že by se v potoce mohl postavit kamenný val, který by zabránil dalšímu rozlévání vody ke mně," doufá v lepší zítřky Lubomír Krystlík.

Jak upozornil starosta Ratajů Roman Šafránek, voda poničila také hřiště se speciálním povrchem a vymlela komunikace. V některých z nich byly dokonce hluboké díry. „Od ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi dotaci 560 tisíc. Tu jsme investovali právě na speciální povrch hřiště, takže případnou další povodeň už by mělo přežít bez úhony," sdělil starosta. Další peníze, které získali na likvidaci povodňových škod například z dobrovolných sbírek, investovali do nákupu vysoušečů, vapek a motorového člunu pro hasiče. Těm poslouží právě při zachraňování místních ze zatopených rodinných domů.

Voda v Ratajích zasáhla tři domácnosti. Obec začala letos dostavovat vodovod, který by při dalších záplavách mohl pomoci s odvodem vody. Povodí Vltavy také pročistilo koryto a odstranilo vše, co by průtoku mohlo bránit.

V nedalekém Stádlci povodně jako jediná odnesla hráz Mlýnského rybníka. Voda v ní vytvořila širokou díru.

Ve Stádlci praskla hráz

Jak ale vysvětlil starosta Milan Kelich, komunikace přes hráz, která vede ke Stádleckému mostu, je stále uzavřená. „Nejen pro místní je to velká komplikace. Musí jezdit po objízdné trase, což zrovna není úplně vhodná silnice. Je to polní cesta, která není stavěná na automobilovou dopravu. Tvoří se v ní díry, které musíme zasypávat," popsal současný stav.

HRÁZ Mlýnského rybníka loni při povodních nevydržela nápor vody a v komunikaci vymlela díru. ANI ROK PO záplavách není hráz opravená, přibylo jen značení o uzavírce. Stav by se mohl ale letos změnit. Obyvatelům se blýská na lepší časy. Hráz patří Jihočeskému kraji, ale odpovědnost za ni nese táborská Správa a údržba silnic. Radka Pavlíková, ředitelka závodu, sdělila, že letos by hráz už mohli opravit.

„Výběrové řízení už proběhlo. Jakmile podepíšeme smlouvu s vítěznou firmou, můžeme začít. Chtěli bychom to stihnout ještě v letošním roce, tedy pokud se nikdo z účastníků neodvolá," konstatovala.

Přímo v uzavřené části komunikace bydlí a pracuje Marcel Pinc. Když silnici k mostu uzavřeli, způsobil se mu tím nemalý problém. „Nikoho nezajímalo, že tady podnikám. Musel jsem dát ke značce dodatek, že mám otevřeno. Je to ale deprimující, když sem jezdí auta a otáčí se tu," říká opravář a prodejce spotřební elektroniky, kterému loňská povodeň poničila i vodní elektrárnu. Mrzí ho, že se s významnou památkou z doby klasicismu zatím nic neudělalo.