Z Budějovické do Husovy, Údolní, Lužnické, Bechyňské a dále kolem hotelu Dvořák na Žižkovo náměstí. Těmito ulicemi od pondělí pojedete, pokud zamíříte na Staré Město. Palackého se teď stává slepou ulicí.

Občané z již tak zatížených ulic dostanou pod okna další auta. „Situace s prachem a bezpečností je tu naprosto příšerná už teď. Prašnost je tak desetkrát větší než normálně. To poznám na verandě, byť je zavřená. Urgovali jsme úklid, tak nám jednou zametli, ale měli by se tomu věnovat častěji," naznačila potíže za občany Lužnické ulice Petra Jamrichová.

Rekonstrukce Křižíkova náměstí se tímto okamžikem dostane do své druhé etapy. Co bude jejím hlavním obsahem, upřesnil stavbyvedoucí David Vontor. „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v začátku Palackého až do ulice Čelkovické a Na Parkánech a samozřejmě i rekonstrukce silnice a přilehlých chodníků. Celá Palackého včetně prostoru před bankou pak bude  z kamenných kostek."

David Vontor dodal, že zároveň budou pokračovat práce z první etapy, která nabrala skluz. Takže například prostor před gymnáziem bude uzavřený místo do 9. května až do 20. května. „Budoucí ráz náměstíčka kolem pomníku se ale již pomalu rýsuje. Hlavním zdržením byly nízko uložené sítě. Abychom mohli udělat únosnější komunikaci, museli si je jednotliví správci uložit hlouběji," zdůvodnil stavbyvedoucí.

Výjezd ze Starého Města se ale měnit nebude a zůstane ve stejném režimu jako dosud. Ze Žižkova náměstí přes Tržní do Jordánské nebo nebo Žižkovou a Divadelní přes Školní náměstí do ulice Na Parkánech a odsud do Bechyňské.
„Zatím jsem se s komplikacemi v místě nesetkal, průjezdnost je docela dobrá, žádné zácpy," hodnotí dopravní systém Luboš Dvořák z Tábora, který navíc ocenil odpojení semaforu u gymnázia, které podle něj umožnilo plynulý provoz.

Vjezd do slepé Palackého ulice bude od pondělí možný pouze od divadla a na jejím konci, na hraně staveniště, se budou auta obracet. Protože zde budou stísněné podmínky, odbor dopravy žádá řidiče, aby do Palackého ulice vjížděli jen v nejnutnějších případech. Pro parkování pak úředníci doporučují parkovací dům pod Střelnicí.
Pro průjezd záchranářů, hasičů či policistů bude zřízen provizorní panelový sjezd přímo z Křižíkova náměstí, a to přes staveniště na bývalém parkovišti před ČSOB.