"Díky příznivé epidemiologické situaci a nařízení MZČR umožníme od pondělí 25. května návštěvy veřejnosti," uvedla mluvčí Jihočeských nemocnic, a. s. Iva Nováková.

Ve snaze ochránit pacienty, jejich rodiny i zaměstnance nemocnic musí veřejnost dodržovat následující pravidla:

Všichni návštěvníci by měli být zdraví
"Prosíme, aby odložili svou návštěvu, pokud se cítí nemocní, především pokud mají některý z příznaků: Kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu," apeluje mluvčí.

Počet návštěvníků a délka návštěvy by měly být omezeny na minimum
"Doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut," upřesňuje Iva Nováková.

Během návštěvy je povinné používat ochranu nosu a úst (roušku).

Dezinfekce
Vždy při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy je zapotřebí si řádně umýt ruce teplou vodou a mýdlem nebo použít dezinfekční gel.

"I nadále žádáme veřejnost o omezení počtu doprovodů pacientů k vyšetření na 1 osobu,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. Michal Šnorek.

„Návštěvní doba zůstává v původním režimu, tedy dle nastavení jednotlivých nemocnic. Prosíme všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny personálu daného zařízení. O výjimkách rozhoduje vždy primář oddělení,“ doplnil člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s Michal Čarvaš.