Řidiči, zpátky na obchvat! Od příštího týdne bude Veselí nad Lužnicí opět neprůjezdné. Prvního dubna začne demolice provizorní lávky, která po dobu pozastavení stavby spojovala oba břehy Lužnice.

Loni na konci listopadu musely být práce na stavbě nového mostu zastaveny. Kvůli počasí a pozdnímu nástupu firem zajišťujícím překládku kabelů. Dokončení, které se původně plánovalo na prosinec 2009, se protáhne do června.

„Muselo dojít ke změně technologie betonáže, což je zohledněno v dodatku smlouvy s krajem. Definitivní termín předání stavby je tedy stanoven na třicátého června. Ten samozřejmě dodržíme,“ ubezpečil ředitel dodavatelské firmy Zdeněk Novák.

Postup se měnil také kvůli požadavkům Povodí Vltavy. V projektu se totiž musí počítat s tím, že je jaro a stavebníky by mohla zaskočit velká voda. „Podpůrná konstrukce nebude zasahovat do profilu řečiště a musí splňovat požadavky povodí na převedení hladiny na pětiletou povodeň s rezervou padesáti centimetrů od spodní hrany nosné konstrukce. Laicky řečeno, pětiletá povodeň přejde pod skruží s rezervou padesáti centimetrů,“ vysvětlil ředitel.

Přestože se doba stavby prodloužila a provizorní přemostění bylo navíc, náklady nevzrostou. Kraj zaplatí za nový most přes Lužnici třiatřicet milionů korun. Veselští by se stavbou žádné výdaje mít neměli. „Na termínu dodání stavby město trvá především proto, aby na sezonu bylo Veselí již plně průjezdné. Překládky kabelů nazpět tentokrát práce nezdrží. O všem se ví dost dopředu,“ ubezpečila pracovnice krajského odboru investic Jindra Dominová.

Od 1. dubna musí řidiči město opět objíždět. Trasa povede po obchvatu a do centra se auta dostanou zpátky ulicí Podhájek. Pěší a cyklisté budou moci využívat lávku poblíž kulturního domu.