Jihočeský kraj navrhl, aby se více než osmdesátihektarové území v Mladé Vožici, Šebířově a Bělči stalo přírodní památkou, a to hlavně za účelem ochrany dvou evropsky chráněných druhů – vydry říční a velevruba tupého.

„Tato oblast patří do evropsky významných lokalit, které před osmi lety určila vláda a o tři roky později je Evropská komise zařadila do seznamu. Navrhovaná přírodní památka je částí významné lokality Vlašimská Blanice, která zahrnuje tok řeky a její okolí v úseku mezi Mladou Vožicí a Vlašimí a my nyní řešíme její část na území Jihočeského kraje", vysvětlil Milan Vlášek z odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Jihočeského kraje.

Změna se však dotkne i pozemků, které vlastní soukromníci. „Tito majitelé jsou o tom již informováni. Nic významného to pro ně ale neznamená. Dále například na svých polích či loukách mohou hospodařit jako dosud," konstatoval starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský.
Dodal, že oblasti, které se mají stát přírodní památkou, už jsou pro lepší orientaci označeny hraničníky.
Jednou z nich je právě vodní tok Vlašimské Blanice. „Cílem ochrany je udržení stávajícího stavu toku a zkvalitnění čistoty vody," upřesnil Milan Vlášek.

V řece a okolí byl proveden průzkum, který zjistil výskyt dalších druhů, které budou chráněny v rámci nové přírodní památky. „Jedná se například o některé druhy obojživelníků, nebo například ptačí druhy jako je ledňáček říční," doplnil Milan Vlášek.