Učitelé ve třídách pustili dětem video a pak jim vysvětlili, jak se mají správně otestovat. Děti byly rozděleny na dvě skupiny, vždy se jedna testovala a druhá mezitím čekala na chodbě.