Většinou zůstávaly prázdné. Přesto si však někteří hosté přišli po dlouhé době vychutnat točené pivo či na oběd. Museli však dodržet některou z následujících podmínek: musí mít u sebe doklad, certifikát, kterým každý zákazník prokáže, že je buď očkovaný, nebo v nedávné době prodělal nemoc covid-19, nebo se podrobil testování s negativním výsledkem a nebo u sebe musí mít například potvrzení či čestné prohlášení o pravidelném testování v zaměstnání.