Bechyňští vojáci si pro děti připravili různé tematické okruhy. V prvním si vyzkoušeli souboj s papírovými koulemi, kdy „bojovali“ Orli proti Ferdům Mravencům. Jednotlivým členům týmů byly přiděleny funkce od velitele přes logistika, střelce či zdravotníka. Pod dojmem této zkušenosti si sami vyzkoušeli taktiku boje.

Cílem přednášek nebylo pouze dětem objasnit zásady poskytování první pomoci a chemické ochrany, ale prakticky je připravit na situace, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Na vlastní kůži si měli možnost vyzkoušet na figuríně nepřímou masáž srdce, nasazení zdravotnického škrtidla či ochranné masky. Děti také zaujalo vyprávění pyrotechniků o nasazení v Afghánistánu či zkouška jejich obleku.

Někteří si dokonce vyzkoušeli, že práce pyrotechnika není nic „lehkého“. Pyrotechnický oblek, který má na sobě, když jde k zásahu, váží 40 kilogramů.

Během obou dnů došlo i na vyhodnocení výtvarné soutěže, kdy žáci malovali obrázky s vojenskou tématikou. Na každé základní škole bylo vybráno deset nejhezčích obrázků a jejich autorům byly předány drobné dárečky.

A jestli se dětem návštěva ženistů líbila? Odpovědí byla fronta, kterou čekaly, aby si s nimi mohly udělat selfíčko.

Jana Sedláčková