Dne 28. 9. uspořádal 1. ročník Svatováclavského pochodu, jehož výtěžek putoval na podporu činnosti těchto dvou neziskových organizací. Svatováclavský pochod se konal k uctění památky patrona praporu Svatého Václava a k připomenutí pověsti o Blanických rytířích.

Výtěžek 1. ročníku Svatováclavského pochodu putoval na podporu dvou neziskových organizací.Zdroj: 42. mechanizovaný prapor Tábor

Z letiště Všechov vyráželo přes 300 účastníků na horu Blaník, kde pochod po 36 km ukončili a nebo se vraceli zpět po trase dlouhé 76 km. V ten samý den se k Svatováclavskému pochodu připojilo i 220 vojáků v Afganistánu. Velké díky patří účastníkům a organizátorům, zejména nrtm. Petru Agdanskému a rtm. Lucii Agdanské.