Po slavnostním zahájení Viktorem Mačurou si návštěvníci poslechli vyprávění o dějinné roli vrchu sv. Anna. "Toto místo bylo v roce 1928 spojeno s oslavou desátého výročí vzniku Československa. V té době byli po celé republice vysazovány památné stromy a aleje. K této výzvě se čestným způsobem postavili i zdejší občané a na jeho počest byl vršek upraven a osázen stromy. 28. října 1928 se pod záštitou obecního zastupitelstva uskutečnilo slavnostní předání vrchu veřejnosti s prosbou, aby si ho veřejnost vážila a starala se o něj, aby mohl sloužil i dalším generacím".

Tato vzpomínka, nalezená ve staré kronice, vypovídá o tom, jak bylo místo pro minulé generace důležité a proto se ho snažili zvelebovat. Manželé Mačurovi na tuto tradici navázali a vybudovali zde skalkové záhony. Projekt vznikl ve spolupráci s učiteli a studenty SZeŠ Tábor a byl nazván "Skalkové království". Součástí programu bylo jeho slavností otevření za účasti Ing. Blaženy Hořejší a Ing. Vokounové ze SZeŠ Tábor a náměstka hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast školství Mgr. Zdeňka Dvořáka. Potom přišli na řadu studenti gymnázia Pierra de Coubertina pod vedením Mgr. Elišky Turecké. Připravili si přednášku k Mezinárodnímu dni čistého ovzduší spojenou s praktickými ukázkami.

Na závěr si návštěvníci vyslechli přednášku známého geologa a klimatologa RNDr. Václav Cílka, CSc. Vysvětlil roli přírodního parku lom sv. Anna jako významného krajinného prvku, který sbírá a zadržuje vodu z okolí a plní tak významnou úlohu v současné době, kdy nás trápí velké sucho. Byl nadšen z množství přírodních stanovišť, která v parku vznikla a která slouží jako vynikající úkryt pro hmyz a drobné živočichy. Dále následoval odborný výklad o vzniku a vývoji Středočeského plutonu. Závěrem provedl rozbor hornin, které se v lomu nacházejí. Celý program byl hudebně doprovázen saxofonovým kvartetem Saxmania ze zámku v Žirovnici a ukončen jejich krátkým koncertem.

Eva Mačurová