Tuto události pořádalo město Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a Společností pro zachování husitských památek a byla připomínkou 605 let od upálení mistra Jana.

Jan Hus byl římskokatolický kněz, český náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409 až 1410 byl rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi, a exkomunikovala jej. Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil, aby se tam očistil z nařčení. Odsoudili ho za kacířství a upálili na hranici potom, co odmítl odvolat své učení.