Květiny k jeho pomníku z konce 19. století položili zástupci politických stran, vedení táborské radnice v čele se starostou Štěpánem Pavlíkem a také Husitské muzeum v Táboře.

O významu vojevůdcovy osobnosti pohovořil historik Robert Novotný, zástupce ředitele Centra medievistických studií a zároveň šéfredaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica.

Robert Novotný ve svém proslovu zasadil Žižku do kontextu let 1422 až 1423. Připomněl pokus o převrat v Praze 1422, vztahy se Zikmundem Korybutovičem či ideový rozchod s táborskými kněžími. Duchovně-náboženský rozměr husitství i samotného Žižky připomněl ředitel muzea Jakub Smrčka.

Na závěr zazněl chorál Ktož jsou boží bojovníci a byly vypáleny dvě rány z replik dobových zbraní.