Jedná se o olej na plátně, oboustranně šepsovaný olejovým šepsem a fixovaný lněným olejem a vyšel na necelých 29 tisíc korun. Oddělení kultury odboru kultury a cestovního ruchu na obnovu obrazu získalo dotaci od kraje ve výši 14 tisíc korun.

Značkaři KČT Tábor se postarají o přemístění zelené turistické značky, která na kameni byla v posledních letech místo obrázku.

„Původní obraz Panny Marie Klokotské po druhé světové válce obnovil Láďa Tousek, do 70. let 20. století se o něj staral a opravoval ho otec varhaníka pana Šotka. Malba byla patrná ještě v 90. letech 20. století. Postupně bledla až vybledla, počátkem roku 2017 místo využil nějaký sprejer pro svůj tag,“ uvedl táborský kronikář Václav Šedivý.

Historické fotografie Bechyně pocházejí z atelieru Šechtl a Voseček. Zveřejňujeme je s laskavým svolením Marie Šechtlové.
Z historie Bechyně. Uvidíte zámek, lázně či obchodní dům Rubín

Na podnět Jitky Měšťanové usilovalo oddělení kultury táborského odboru kultury a cestovního ruchu o jeho obnovu již od ledna 2018.

„Protože se kámen nachází v parku Holečkovy sady, který je chráněn jako nemovitá kulturní památka, je malba na kameni součástí této kulturní památky. Také se nachází v městské památkové rezervaci,“ vysvětlil Václav Šedivý.

K její obnově tak muselo vydat rozhodnutí oddělení památkové péče MÚ Tábor. K tomuto rozhodnutí musel být restaurátorem s oprávněním ministerstva kultury zpracován restaurátorský záměr. Oddělení památkové péče odboru rozvoje vydalo souhlasné stanovisko k obnově již neexistujícího obrazu počátkem srpna loňského roku, nyní byl proces trvající čtyři roky a osm měsíců završen.