Jedná se o olej na plátně, oboustranně šepsovaný olejovým šepsem a fixovaný lněným olejem a vyšel na necelých 29 tisíc korun. Oddělení kultury odboru kultury a cestovního ruchu na obnovu obrazu získalo dotaci od kraje ve výši 14 tisíc korun.

Značkaři KČT Tábor se postarají o přemístění zelené turistické značky, která na kameni byla v posledních letech místo obrázku.

„Původní obraz Panny Marie Klokotské po druhé světové válce obnovil Láďa Tousek, do 70. let 20. století se o něj staral a opravoval ho otec varhaníka pana Šotka. Malba byla patrná ještě v 90. letech 20. století. Postupně bledla až vybledla, počátkem roku 2017 místo využil nějaký sprejer pro svůj tag,“ uvedl táborský kronikář Václav Šedivý.

Na podnět Jitky Měšťanové usilovalo oddělení kultury táborského odboru kultury a cestovního ruchu o jeho obnovu již od ledna 2018.

„Protože se kámen nachází v parku Holečkovy sady, který je chráněn jako nemovitá kulturní památka, je malba na kameni součástí této kulturní památky. Také se nachází v městské památkové rezervaci,“ vysvětlil Václav Šedivý.

K její obnově tak muselo vydat rozhodnutí oddělení památkové péče MÚ Tábor. K tomuto rozhodnutí musel být restaurátorem s oprávněním ministerstva kultury zpracován restaurátorský záměr. Oddělení památkové péče odboru rozvoje vydalo souhlasné stanovisko k obnově již neexistujícího obrazu počátkem srpna loňského roku, nyní byl proces trvající čtyři roky a osm měsíců završen.