O historii praporu toho není mnoho známo, město se proto obrátí na pamětníky (a některé instituce, třeba Husitské muzeum v Táboře), kteří by pomohli „životopis“ praporu osvětlit.