Soběslavská Rolnička již čtvrtstoletí poskytuje pomocnou ruku téměř stovce lidí s mentálním a kombinovaným postižením.

Mimo jiné i díky pomoci herce Jaroslava Duška se jí v sobotu podařilo formou benefiční dražby nasbírat 200 tisíc korun.

„Rolnička nyní vlastní čtyři mikrobusy, z nichž jeden bude muset v nejbližší době obměnit. A právě k tomu posloužila tato benefiční dražba,“ uvedla fundraiserka Ludmila Pokorná.

Během dražby Rolnička získala rovných 198 500 korun, které samotní pracovníci organizace dorovnali ještě během dražebního večera na rovnou dvoustovku.