"S otevřením lávky se počítá až s koncem stavby, předpokládá se někdy na přelomu září a října. Zatím budou na obou stranách lávky stále probíhat stavební práce. Celá stavba má termín dokončení do 30. listopadu 2022," upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Práce se odehrávají v lokalitě, která se označuje jako křižovatka u hasičů (sídlo HZS a Zdravotnické záchranné služby). Jedná se o výstavbu nové křižovatky silnice II/123 a III/4093.

Slavnostní otevření Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí s novými expozicemi Život ve městě, Karel Weis a Blata, včetně krásného modelové kolejiště. K tanci a poslechu zahráli a zazpívali Pouličníci.
Weisův dům stojí za návštěvu. Po rekonstrukci nabízí expozice i model kolejiště

Práce financované krajem činí necelých 116 milionů, část financovaná městem Tábor je ve výši necelých 12 milionů.

Městský odbor investic a strukturálních fondů zaplatí cyklostezku z ulice Na Vojtěchu (za čp. 411), která bude pokračovat okolo propojky a přechází jí, aby se napojila na stávající účelovou komunikaci vedoucí mezi průmyslové areály.