Osmimilionové náklady na její pořízení pokryla z 90 procent dotace IROP, zbývajících 10 procent zaplatilo město. Tomuto typu cisteren se mezi hasiči přezdívá „pojízdné rybníky“, protože pojmou nadstandardní množství vody.