V celkovém počtu 28 účastníků absolvovali exkurzi na Hasičské záchranné stanici v Soběslavi. Zrovna sloužila směna B s velitelem Vladimírem Princem, který si pro zvídavé návštěvníky připravil 90 minutový výklad s praktickými ukázkami.

Děti i rodiče se dozvěděli o náročnosti práce profesionálních hasičů, zažili planý poplach, prohlédli si techniku i vybavení. Zdravotník družstva jim předvedl automatický externí defibrilátor a popsal jeho možnosti využití v praxi. Na vlastní kůži si navíc zkusili dýchací přístroj s helmou, prohlédli si zásahové vozidlo a mnohé další.