Z nočního zákazu vycházení jsou vyjmuty jen cesty do práce či k lékaři, ochrana zdraví či majetku a výkon povolání. Vyvenčit psa lze pouze do 500 metrů od domova.

Lidé musí při kontrole policií či městskými strážníky také prokázat, proč se v této době nachází venku. Doklad lze doložit i zpětně.