Na téměř devítihodinovou obchůzku vyrazilo 68 masek. Ten kdo vydržel mohl se večer zúčastnit také maškarního plesu v Opařanech. "Veliké poděkování patří milým lidem, kteří nás ve svých domovech srdečně přivítali a štědře pohostili. Rok od roku jsou pokrmy a nápoje rozmanitější a hostitelé si s nimi dají více práce. Toho si všichni velice vážíme," vzkázala Blanka Shorná z organizačního týmu.

"Také děkujeme všem maskám za účast a za to, že si najdou čas a dodržují s námi tradici masopustního veselí," dodala.