V Táboře absolvovali fakultu veřejných politik. Před rektorem univerzity a děkanem fakulty složilo absolventský slib 18 nových bakalářů. Po studentské hymně Gaudeamus igitur už úspěšní studenti patřili svým rodinám a přátelům s kyticemi.