Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové přeložka rostla i s organizačními opatřeními v době nouzové. „Nouzový stav způsobil jen drobná zpoždění, například šlo o dodávku bednící formy pro Zvěrotický tunel ze Španělska,“ uvedla.

Mezi Soběslaví a Sedlečkem už vyrostly pilíře velké estakády. „Velká estakáda u Zárubova mlýna se schyluje k dokončení, na spodní stavbu se začaly z Maďarska dovážet ložiska a vyrábí se ocelové konstrukce,“ popsala další stavební úsek.

Zatím jsou práce na začátku, archeologický tým Husitského muzea pod vedením Jiřího Bumerla včetně archeotechnika Petra Pince čistí nálezy od ornice a původního terénu.
VIDEO: Při výstavbě koridoru našli pohřebiště ze starší doby železné

STAVÍ NADJEZD

Mezi Janovem a Myslkovicemi u provizorní přeložky silnice III. třídy vznikl také výkop. „V těchto místech začaly práce na novém silničním nadjezdu nad tratí, který má být koncem roku dokončen,“ upřesnila Friebová.

Na koridoru i nadále pracují archeologové z Husitského muzea v Táboře. „V současné době to vypadá, že prostor pro výstavbu zářezu pro železniční trať uvolní do konce července,“ zmínila.

Zvěrotický tunel (vizualizace).
Stavbu koridoru mezi Soběslaví a Doubím virus nebrzdí

DEŠTĚ ZDRŽELY

Stavbu také ovlivňuje počasí. „Někdy je nutné práce přerušit, vždy se ale jedná o zdržení v řádu hodin, maximálně jednoho, dvou dnů,“ naznačila, že vydatné deště přinesly komplikace, ale celkový harmonogram neohrozily.

MOŽNÉ ZRYCHLENÍ

Projektantská firma nyní také zpracovává aktualizaci projektu pro rychlost nad 160 kilometrů v hodině. „Dílčí opatření se provádějí již nyní tak, aby nemusela být stavba přerušena. V rámci této stavby bude provedena takzvaná stavební připravenost pro zvýšení rychlosti do 200 kilometrů v hodině, kolaudováno bude však na původních 160 a zvýšení bude možné až po navazující technologické stavbě, kdy v celé trati zprovozníme navíc také vlakový zabezpečovač ETCS,“ prozradila.

Na stavbě je nevyrovnaná bilance hmot. „Máme přebytky zemin. Každý vykopaný materiál se posuzuje geotechnikem a následně se rozhodne, zda je vhodný pro stavbu násypů nebo ne. S nevyhovujícím materiálem se nakládá jako s odpadem a vyváží se na skládku v bývalé pískovně v Doubí,“ uzavřela Nela Friebová.

Přestavba čtvrtého koridoru z Prahy do jižních Čech jde do finále. V Soběslavi zástupci SŽDC oficiálně zahájili modernizaci předposledního úseku mezi Soběslaví a Doubím u Tábora.
VIDEO: Přeložka za čtyři miliardy vyroste do tří let