Program připravilo Husitské muzeum za výrazné podpory města Tábora. Akce se konala v prostoru Bechyňské brány a přilehlého Kotnova. Navštívila ji zhruba půl tisícovka lidí. Čekala na ně rekonstrukce bitvy v podání spolku Plzeňský landfrýd, středověké tržiště či komentovaná exhibice modelů děl v podání Miloslava Vaváčka.

Centrum historických řemesel Danar si pro veřejnost přichystalo interaktivní populárně naučný program, při němž byly zábavnou formou demonstrovány základní principy středověkého stavitelství. Publikum se tak mohlo seznámit se základním vybavením řemeslníků, s jeho použitím a s dobovým názvoslovím.

Muzeum také představilo novou expozici věnovanou dějinám Tábora, a to od pravěku až po třicetiletou válku. „Novou expozici jsme nazvali Tábor, pevnost spravedlivých i královské město. Představuje nejen světoznámý fenomén husitské pevnosti Hradiště hory Tábor, ale i neméně zajímavý příběh prvního založení města, dávné osídlení či naopak rozvoj v raném novověku,“ uvedl ředitel Husitského muzea a hlavní kurátor expozice Jakub Smrčka.

Na návštěvníky i nadále čekají zajímavé exponáty se sbírek Husitského muzea, modely, dioramata, kiosky s digitálním obsahem, ale také část Táborského pokladu, který měl do roku 2017 své místo ve sladovně bývalého pivovaru.

„Každý, kdo bude stoupat Bechyňskou bránou, bude postupovat dějinami táborské ostrožny od nejstarších dob směrem k přítomnosti. Dokladem pravěkého osídlení je například slavný keltský kančík, dobu Přemyslovského Hradiště pak připomene model hradu. Přerod husitské obce spravedlivých v královské město se prolne ve vyšších patrech, kde si každý bude moci osahat interaktivní model měšťanského domu. Výstup na Kotnov připomene původní účel věže jako obranného prvku města. Pomyslnou třešničkou na dortu bude úchvatný výhled z věže, která bude ještě do konce roku osazena panoramatickými destičkami,“ shrnuly v několika větách obsah expozice sestry Lenka a Jitka Vandrovcovy, které spolupracovaly na jejím scénáři společně s dalšími kolegy z historického a archeologického oddělení.