Rozsvěcení vánočního symbolu se neslo také v dobročinném duchu. Výtěžek z prodeje perníčků, které napekly děti z Mateřské školy Blatské sídliště a ženy z klubu důchodců, byl věnován na provoz Dětského domova Radenín. Celkem akce vynesla 20 278 korun.

Novinkou, která ozdobila náměstí, se stal obří dřevěný anděl. Ten přibyl do betléma díky řezbáři Janu Ambrožovi.