"Přímo v městečku se nachází kostel svatého Martina a na návrší krásný barokní kostel svatého Jana Křtitele. Zajímavá je i radnice stojící na náměstí a budova fary s přilehlou farní zahradou. A právě zde se nachází zajímavé muzeum, kde se můžeme seznámit s vykopávkami slovanského pohřebiště, které bylo objeveno v Radomyšli v 60. letech i s celkovou historií osídlení a vývoje městečka v minulých staletích. V horním patře muzea se nachází výpravná expozice zachycující činnost místních nadšenců – spolků divadelníků a baráčníků. Malé muzeum vytvořené s láskou a úctou k odkazu předešlých generací. Je znát, že jej vytvořili lidé, kteří mají opravdu svůj domov v srdci. Přijďte se do muzea v Radomyšli podívat - určitě se tu nebudete nudit."