Všechny je místní děti v sobotu večer spočítaly. Jak uvedla Marcela Máchalová, chtěli také něčím upoutat. "Líbily se nám čarodějnice, jaké mívají v Lomu, ale chtěli jsme něco jiného, abychom se neopičili. Tak kluci vymysleli anděly," přiblížila nápad, který se rozhodně vydařil. Prý se k nim lidé jezdí dívat. Obejít ale musejí celou vesnici, protože andělé chrání téměř každý dům nebo kostelík s návsí.

Procházka andělskou vesnicí se stala součástí prvního rozsvícení vánočního stromu. Děti zpívaly a recitovaly a na každého pak v jesličkách čekal dárek. Rodiče si o týden "urychlený" advent užili dlouho do noci.

V neděli se v Táboře ve Střelnici konal Festival stylových hraček.
Střelnice se proměnila ve velkou hračkárnu