V Klokotech se pak pod širým nebem konala mše za doprovodu táborského chrámového sboru.

Dětský program v údolí Tismenického potoka hravým způsobem představil osobnosti Tábora z přelomu 19. a 20. století, dopoledne patřilo na Žižkově náměstí prezentačním stánkům Hospice, Charity a představili se i některé řehole a křesťanská média.